Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2023

 

25. 3 2024

V roce 2023 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 950 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o 12,4 %. Naopak u dokončených bytů došlo k  meziročnímu poklesu o 16,3 % na 772 bytů.

V České republice byla v roce 2023 zahájena výstavba 35 704 bytů, což bylo o 15,5 % méně než ve stejném období předchozího roku. Pouze dva kraje zaznamenaly zvýšení počtu zahájených bytů, a to kraje Karlovarský a Jihočeský. Ve většině regionů došlo naopak k meziročnímu poklesu zahájené bytové výstavby. Nejvýrazněji se nová bytová výstavba propadla v Olomouckém kraji, a to více než o třetinu (o 36,6 %).

Počet zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v roce 2023 Počet zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v roce 2023

V Karlovarském kraji byla v roce 2023 zahájena výstavba celkem 950 bytů, jejich počet se tak oproti minulého roku zvýšil o 105, tj. o 12,4 %. Zahájená bytová výstavba kraje se na celorepublikovém počtu zahájených bytů podílela 2,7 %, což kraj řadilo v rámci ČR na poslední příčku.

Zahájená výstavba v nových rodinných domech v roce 2023 činila v našem kraji 283 bytů (meziroční pokles o 117 bytů, tj. o 29,3 %). K poklesu počtu zahájených bytů v rodinných domech došlo ve všech krajích České republiky, přičemž největší pokles byl evidován v Ústeckém kraji (o 38,8 %). V případě počtu zahájených bytů v bytových domech byl v Karlovarském kraji zaznamenán výrazný meziroční nárůst, a to z 257 bytů v roce 2022 na 402 bytů v roce 2023. Náš kraj tak byl jedním z pěti regionů ČR, kde se výstavba zahájených bytů meziročně zvýšila, nejvýraznější byl pak tento nárůst v Pardubickém kraji (o 100,7 %, tj. o 412 bytů). Naopak pokles byl mezi kraji jednoznačně největší v Moravskoslezském kraji (o 57,6 %, tj. o 551 bytů).

V Karlovarském kraji bylo nejvíce zahájené bytové výstavby v okrese Karlovy Vary (59,8 % všech zahájených bytů v kraji), nejčastěji se jednalo o byty v nových bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (13,4 % všech zahájených bytů v kraji).

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v roce 2023Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v roce 2023

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2023 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2023

V České republice bylo v roce 2023 dokončeno 38 069 bytů, oproti stejnému období předchozího roku se tak dokončená bytová výstavba mírně snížila, a to o 3,4 %. Meziročně se počet dokončených bytů zvýšil v pěti krajích, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Jihočeském (o 17,6 %). Naopak nejvýraznější pokles počtu dokončených bytů oproti roku 2022 vykázal Olomoucký kraj, kde došlo k propadu o více než pětinu (o 20,6 %).

Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v roce 2023

Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v roce 2023

V Karlovarském kraji bylo v roce 2023 dokončeno celkem 772 bytů, což představuje ve srovnání předchozím rokem pokles o 150 bytů, tj. o 16,3 %. Jedná se o druhý nejvyšší pokles v rámci celé ČR po Olomouckém kraji. Necelých 80 % všech dokončených bytů v Karlovarském kraji se nachází v nové výstavbě.

Zahájené a dokončené byty v okresech Karlovarského kraje Zahájené a dokončené byty v okresech Karlovarského kraje

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (483 bytů, tj. 62,6 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (106 bytů, tj. 13,7 % všech dokončených bytů). Meziročně došlo k nárůstu počtu dokončených bytů v okrese Karlovy Vary (o 26,4 %).V ostatních dvou okresech karlovarského kraje, naopak doznal počet dokončených bytů meziroční pokles. V okrese Cheb bylo ve sledovaném období dokončeno o 54,7 % a v okrese Sokolov o 22,1 % bytů méně než před rokem.

Změna počtu zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v roce 2023 Změna počtu zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v roce 2023

Kontakt:
Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249