Stavební povolení v Karlovarském kraji v roce 2022

 

13. 3. 2023

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 226 stavebních povolení, což je o 312, tj. o 12,3 % méně než v předchozím roce, a v mezikrajském srovnání tak zaznamenal náš region největší meziroční pokles. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla v našem regionu ve srovnání s předchozím obdobím o 13,0 % na  9,5 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 4,3 mil. Kč.

V České republice bylo v průběhu roku 2022 vydáno celkem 86 047 stavebních povolení. Meziročně došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR, výjimkou byly pouze kraje Královéhradecký a Moravskoslezský, i když i v těchto regionech bylo navýšení počtu vydaných stavebních povolení minimální (o 1,1 %; resp. o 1,0 %). Nejvíce se snížil počet vydaných stavebních povolení ve srovnání s předchozím obdobím v Karlovarském kraji (o 12,3 %), za ním následoval v těsném závěsu kraj Plzeňský a Kraj Vysočina (o 12,0 %; resp. o 11,0 %).

Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2022 (předběžné údaje)

Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2022 (předběžné údaje)

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v roce 2022

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v roce 2022

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 226 stavebních povolení, což je o 312, tj. o 12,3 % méně než v předchozím roce. Na celkovém počtu těchto povolení vydaných v ČR se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (45,1 %) a téměř třetina se týkala bytových budov (32,9 %).

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022 (předběžné údaje)Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022 (předběžné údaje)

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (887), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 39,8 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (515), ve kterém současně došlo k jejich nejnižšímu meziročnímu poklesu, a to o 4,6 %.

Naopak nejvyšší meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení vykázal okres Karlovy Vary (o 14,5 %). Na inženýrské stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Cheb (397), na bytové i nebytové stavby pak v okrese Karlovy Vary (333; resp. 198).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v roce 2022      (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v roce 2022      (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 512,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak zaznamenala nepatrný pokles (o 1,6 %). Ve většině regionů ČR vykázala  orientační hodnota staveb meziroční navýšení, nejvýznamnější nárůst, téměř dvojnásobný, evidoval Královéhradecký kraj (o 95,8 %). Naopak o polovinu poklesla hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s předchozím obdobím v Hl. městě Praze (o 49,5 %).

V Karlovarském kraji došlo meziročně k navýšení orientační hodnoty staveb ve sledovaném období o 13,0 % a v mezikrajském srovnání tak jde po zlínském regionu o druhý nejnižší nárůst (o 11,4 %). Významný vliv na meziroční navýšení orientační hodnoty staveb v našem regionu měl okres Cheb, který zaznamenal ve sledovaném období dokonce více než tříčtvrtinový nárůst (o 75,2 %). V ostatních okresech našeho regionu orientační hodnota staveb meziročně poklesla, a to nejvíce v okrese Karlovy Vary (o 12,9 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 34,7 % na výstavbu bytů, 39,9 % na nebytovou výstavbu a 25,5 % tvořily inženýrské stavby.

Orientační hodnota staveb podle krajů v roce 2022

Orientační hodnota staveb podle krajů v roce 2022

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (17 610 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 2 965 tis. Kč. V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o více než pětinu (o 28,9 %) na 4 282 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci celé ČR. Na celorepublikový průměr nedosahuje karlovarský region o 1 678 tis. Kč.

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022 (předběžné údaje)Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022 (předběžné údaje)

 Všechny okresy Karlovarského kraje zaznamenaly ve srovnání s předchozím obdobím výrazný nárůst průměrné hodnoty na jedno stavební povolení. Nejvyšší průměrnou hodnotu tohoto ukazatele vykázal okres Cheb (5 090 tis. Kč.), který současně evidoval také jeho nejvyšší meziroční nárůst, a to dokonce o více než dvojnásobek (o 104,1 %). Nejnižší průměrná hodnota na jedno stavební povolení byla zaznamenána v okrese Cheb (2 649 tis. Kč), ten byl současně také jediným okresem, ve kterém byl evidován její meziroční pokles (o 3,2 %).

 

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v roce 2022
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2022
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v roce 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2022