Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2023

 

25. 9. 2023

V 1. pololetí roku 2023 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 984 stavebních povolení, což je o 148, tj. o 13,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 3,7 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k významnému poklesu této hodnoty, a to dokonce nejvíce ze všech regionů ČR (o 41,2 %).

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2023 vydáno celkem 39 212 stavebních povolení. Meziročně došlo k poklesu počtu stavebních povolení ve všech regionech ČR bez výjimky, přičemž v Karlovarském kraji byl tento pokles v mezikrajském srovnání čtvrtý nejvyšší (o 13,1 %).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2023 (předběžné údaje)Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2023 (předběžné údaje)

Více se snížil počet vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku již pouze v kraji Libereckém (15,6 %), Jihomoravském a Středočeském (15,3; resp. 13,7 %). Nejnižší meziroční pokles zaznamenalo Hl. město Praha (o 3,1 %).

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2023

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2023

V Karlovarském kraji vydaly stavební úřady v 1. pololetí roku 2023 celkem 984 stavebních povolení, což je o 148, tj. o 13,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku se tak náš kraj podílel 2,5 %. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na výstavbu inženýrských staveb (46,1 %).

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023 (předběžné údaje)

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023 (předběžné údaje)

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejvíce stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Karlovy Vary (379), naopak nejméně jich obdrželi tradičně obyvatelé okresu Sokolov (238).

V karlovarském okrese poklesl meziročně počet vydaných stavebních povolení nejvíce, a to téměř o pětinu (17,8 %), naopak nejmenší meziroční snížení tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (o 8,9 %).

Nejvíce stavebních povolení na výstavbu bytových budov bylo vydáno tradičně v okrese Karlovy Vary (116), zatímco nejvyšší počet stavebních povolení na výstavbu inženýrských staveb evidovaly stavební úřady v okrese Cheb (177).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2023

(předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2023  (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb za 1. pololetí roku 2023, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice celkem 286,8 mld. Kč a ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak doznala nárůst o 6,7 %. Nárůst orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím uplynulého roku zaznamenán v osmi regionech ČR, přičemž k nejvýznamnějšímu navýšení, a to o více než dvě pětiny, došlo v Olomouckém kraji (40,5 %). Karlovarský kraj byl naopak jedním ze šesti regionů ČR, ve kterých orientační hodnota staveb meziročně poklesla. V našem regionu byl meziroční propad v mezikrajském srovnání dokonce nejvyšší (o 41,2 %). 

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadaly v Karlovarském kraji více než dvě pětiny na bytovou výstavbu (40,9 %), více než třetina na stavby inženýrské (34,3 %) a téměř čtvrtina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou nebytových budov (24,8 %).

Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023
 

Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023

Významný pokles orientační hodnoty staveb v našem regionu  byl ovlivněn zejména údaji za okres Cheb, ve kterém poklesla hodnota tohoto ukazatele nejvíce, a to o více než polovinu (o 54,3 %). Naopak nejnižší meziroční pokles, o méně než desetinu, doznala ve srovnání se stejným obdobím minulého roku orientační hodnota staveb v okrese Sokolov (o 9,9 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023 (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023 (předběžné údaje)

Další výrazný meziroční pokles, více než třetinový, zaznamenala v Karlovarském kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení. Ta dosáhla ve sledovaném období výše 3 723 tis. Kč a v mezikrajském srovnání tak byla po jihočeském regionu druhá nejnižší. Naopak nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení zaznamenalo tradičně Hl. město Praha (17 291 tis. Kč), přičemž ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem.

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2023
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2023
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v 1. pololetí roku 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2023