Bytová výstavba v Karlovarském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330256-21
Informační služby: tel: 353 114 525
E-mail: infoserviskv@czso.cz
Kontakt: Ing. Martina Soukupová
E-mail: martina.soukupova@czso.cz

Celá publikace v pdf (3,3 MB) PDF
Všechna data publikace (559 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Karlovarském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Karlovarském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Karlovarském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Karlovarském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.