Ovocné sady v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

Královéhradecký kraj patří mezi největší pěstitele rybízu v České republice. Mezi kraji má největší pěstební plochu červeného rybízu a druhou největší u černého rybízu a třešní, třetí pozici zaujímá u višní, broskvoní a hrušní. Sadové plochy rybízu tvoří pětinu z celorepublikové rozlohy a významný podíl má také na sadových plochách třešní. Nejrozšířenějším stromem v kraji jsou jabloně.

Do šetření o sadech za rok 2017 bylo v Královéhradeckém kraji zařazeno 109 pěstitelů ovoce. Proti minulému šetření v roce 2012 se jejich počet snížil o necelých 30 %, tj. o 46. Plochy sadů dosahovaly v našem kraji 1 903 ha a v průběhu pěti let se snížily o 16,3 % (tj. o 371,9 ha). Také v celé České republice se rozloha ovocných sadů snížila o 23,1 % (tj. o 4 929 ha). Pokles zaznamenaly všechny kraje kromě Libereckého (zde došlo ke zvýšení o 17,7 %). Na celkové rozloze sadů v České republice se náš kraj podílel 11,6 %, a to představuje 3. příčku mezi kraji.

Šetření o sadech se provádí každých 5 let ve všech členských státech Evropské unie, které splňují stanovené prahové hodnoty. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007 a v roce 2017 se konalo potřetí. Do zjišťování byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru ČSÚ, kteří k 1. květnu 2017 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

Ve struktuře plochy ovocných sadů v Královéhradeckém kraji převažují jabloně, které tvoří 53,4 % (1 015,9 ha), desetinu plochy tvoří červený a černý rybíz (189,2 ha) a další desetinu slivoně (189,2 ha). Na necelé desetině plochy rostou třešně (185,2 ha) a následují višně s 8,8 % (168,4 ha), hrušně se pěstují na 5,0 % (95,4 ha) celkové plochy.

Podle výsledků šetření jsou nejrozšířenějším ovocným stromem v kraji jabloně, kde 1 638 tisíc stromů roste na ploše 1 015,9 ha, tj. 53,4 % z celkové rozlohy sadů. Mezi odrůdami převažují odrůdy Golden Delicious, Jonagold, Gala a Idared, které se pěstují na ploše 152 ha, 137 ha, 93 ha, resp. 164 ha. Jsou to i nejčastější odrůdy v rámci celé republiky, kde je nejrozšířenější odrůda také Golden Delicious. Královéhradecký kraj je největší pěstitel podle plochy sadů u odrůdy Jonagold, druhý u odrůdy Gala a třetí největší plocha je to u odrůd Braeburn, Golden Delicious, Idared a Shampion. Nejčastěji pěstovanou odrůdou hrušní v Královéhradeckém kraji je podle plochy sadů i podle počtu stromů odrůda Conference.

Tabulka: Plocha ovocných sadů v Královéhradeckém kraji

Z hlediska stáří stromů tvoří téměř polovinu jabloně staré 5 až 14 let, necelou desetinu pak mladě vysazené do 4 let. U hrušní a slivoní jsou stromy staré 5 až 14 let zastoupeny dvěma třetinami, třešně pak jednou třetinou. Mladě vysazené hrušky tvoří 7,7 %, slivoně 12,1 % a třešně 17,4 %.

Tabulka: Plocha ovocných sadů podle stáří stromů v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

 Podrobné informace naleznete v publikaci Ovocné sady (Strukturální šetření) - 2017.