Nezaměstnanost v kraji na konci roku dosáhla 3,0 %

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci prosince 2022 evidováno celkem 13 130 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,0 % a mezi kraji byl čtvrtý nejnižší. Oproti konci listopadu výrazně vzrostl počet uchazečů (+11,3 %) a  snížil se počet volných pracovních míst (−2,1 %).

V rámci mezikrajského srovnání byla k 31. 12. 2022 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji. Meziměsíční největší nárůst podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zaznamenal Kraj Vysočina (+0,4 p. b.). Celorepublikový průměr (3,7 %) přesáhly kraje Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský Jihomoravský a Liberecký.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 3,4 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2022
Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2022

Ke konci měsíce prosince bylo na území Jihočeského kraje evidováno 13 130 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 11 868 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji zvýšil (+11,3 %). Obdobný trend byl zřejmý ve všech okresech kraje. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvyšší nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okres Jindřichův Hradec (+17,1 %).

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 3,9 %. V rámci meziokresního srovnání došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání pouze v okrese Tábor (−4,5 %).

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 90,4 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v prosinci 2022 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 2 862 osob a 1 525 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 816 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 44,7 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 38,2 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 917 Kč.

V Jihočeském kraji převažovaly v prosinci 2022 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,0 %. Vyšší nezaměstnanost žen byla patrná ve většině okresech kraje s výjimkou okresů Český Krumlov (50,3 % mužů) a Prachatice (52,8 % mužů). Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen uvedl okres České Budějovice (55,4 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem prosince v Jihočeském kraji hodnoty 3,0 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,9 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,5 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,1 % a lidé se zdravotním postižením 14,8 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Ke konci prosince bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 17 315 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 14,6 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 2,1 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. prosinci 2022 v Jihočeském kraji 0,8 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně se tento údaj zvýšil o 0,1.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci prosince 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 956 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,9 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (571). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci prosince v kraji 43,1 let. Meziročně se snížil o 0,7 roku.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Osoby s tímto typem vzdělání se na celkovém počtu podílely 40,6 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (8,4 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

K 31. prosinci 2022 bylo v kraji necelých 68 % žadatelů o práci evidováno kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání se snížil počet uchazečů o zaměstnání v kategorii 9 až 12 měsíců (−27,4 %) a 12 až 24 měsíců (−44,5 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Nezaměstnanost v kraji na konci roku dosáhla 3,0 % (celý komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2022
 • Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Další informace:
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji (stav ke konci měsíce)
 • Uchazeči na 1 pracovní místo a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 12. 2022
 • Volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji (stav ke konci měsíce)
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 693, 797 874 035
  E-mail: pavlina.kubikova@czso.cz