Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji

 

při rozkliknutí sloupce se zobrazí graf vývoje nominální a reálné mzdy

FusionCharts XT se zobrazi zde!