Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2015

 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2015 v Kraji Vysočina činil 11 073 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 275 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 000 Kč vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v kraji v průměru částky 10 054 Kč a u mužů 12 176 Kč.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2015 pobíralo některý z důchodů 146 116 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 452 osob (o 0,3 %). Z celkového počtu bylo 60,7 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23,2 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,7 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2005 až 2015 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 58,9 % ženy (86 072 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 60 044. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (52,0 %), invalidních důchodů prvního stupně (50,6 %) a též u důchodů sirotčích (51,4 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (56,5 %) a druhého stupně (55,1 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Starobní důchod plný pobíralo ke konci prosince 2015 v Kraji Vysočina 88 699 osob, což představuje meziroční nárůst o 1 280 osob, tj. o 1,5 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Žďár nad Sázavou (o 343 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Pelhřimovsku (o 128). V České republice přibylo meziročně přes 24,5 tisíc starobních důchodců (1,4 %) a jejich počet tak překročil hranici 1,767 milionu osob.

Průměrná výše starobního důchodu podle krajů v letech 2005 až 2015 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2015 pobírali v průměru 11 073 Kč, což byl po Karlovarském a Olomouckém kraji třetí nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 12 130 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 275 Kč (2,5 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2015 v okrese Žďár nad Sázavou (21 063 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 11 312 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (12 857 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (10 751 Kč).

Výše starobních důchodů a počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2015 starobní důchod ve výši 12 176 Kč a ženy 10 054 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje, na konci roku činil již 2 122 Kč. V celé ČR byl v prosinci 2015 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen téměř 2 249 Kč ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2015 na Vysočině 31,1 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy (55,7 %), relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů, kde jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl 35,2 %. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Jihlava (36,5 %) a Třebíč (35,8 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2015)

Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 17 281 osob (24,2 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 6 557 Kč (47,3 %), z částky 7 516 Kč na 11 073 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 378 802 osob (27,1 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 604 Kč (46,5 %), z částky 7 744 Kč na 11 348 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (stav v prosinci)

 

  • Přílohové tabulky