Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2016

 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2016 v Kraji Vysočina činil 11 193 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 267 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 100 Kč vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v kraji v průměru částky 10 154 Kč a u mužů 12 304 Kč.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2016 pobíralo některý z důchodů 147 074 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 958 osob (o 0,7 %). Z celkového počtu bylo 61,1 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili více než jednu pětinu (22,9 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,8 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2006 až 2016 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 58,6 % ženy (86 164 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 60 910. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (51,6 %), invalidních důchodů prvního stupně (51,2 %) a též u důchodů sirotčích (52,1 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (57,0 %) a druhého stupně (54,3 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Starobní důchod plný pobíralo v prosinci 2016 v Kraji Vysočina 89 819 osob, což představuje meziroční nárůst o 1 120 osob, tj. o 1,3 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Třebíč (o 311 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Pelhřimovsku (o 114). V České republice přibylo meziročně téměř dvacet tisíc starobních důchodců (1,1 %) a jejich počet tak překročil hranici 1,787 milionu osob.

Průměrná výše starobního důchodu podle krajů v letech 2006 až 2016 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2016 pobírali v průměru 11 193 Kč, což byl po Karlovarském a Olomouckém kraji třetí nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 12 243 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 120 Kč (1,1 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2016 v okrese Žďár nad Sázavou (21 287 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 11 441 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (12 971 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (10 874 Kč).

Výše starobních důchodů a počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2016 starobní důchod ve výši 12 304 Kč a ženy 10 154 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se oproti předchozímu roku nepatrně snížil, v prosinci 2016 činil 2 100 Kč. V celé ČR byl v prosinci 2016 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen téměř 2 260 Kč ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2016 na Vysočině 31,8 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy (55,8 %), relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů, kde jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl 35,5 %. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Jihlava (37,0 %) a Třebíč (36,6 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2016)
Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 17 321 osob (23,9 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 3 250 Kč (40,9 %), z částky 7 882 Kč na 11 193 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 367 551 osob (25,9 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 273 Kč (40,0 %), z částky 8 187 Kč na 11 460 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (stav v prosinci)

Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v okresech v prosinci 2016
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2016

 

Další související informace najdete na ústředních stránkách ČSÚ

  • Přílohové tabulky