Důchody a jejich příjemci v Kraji Vysočina v roce 2014

 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2014 v Kraji Vysočina činil 10 798 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 277 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 000 Kč vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v průměru částky 9 806 Kč a u mužů 11 875 Kč.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2014 pobíralo některý z důchodů 145 664 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 359 osob (o 0,2 %). Z celkového počtu bylo 60,0 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23,5 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 15,0 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2004 až 2014 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 59,0 % ženy (85 907 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 59 757. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (52,1 %) i poměrných (73,3 %), invalidních důchodů prvního stupně (50,2 %) a též u důchodů sirotčích (51,7 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (56,6 %) a druhého stupně (56,1 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Starobní důchod plný pobíralo ke konci prosince 2014 v Kraji Vysočina 87 419 osob, což představuje meziroční nárůst o 1 032 osob, tj. o 1,2 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Žďár nad Sázavou (o 333 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Pelhřimovsku (o 82). V České republice přibylo meziročně přes 16 tisíc starobních důchodců (1,0 %) a jejich počet tak překročil hranici 1,743 milionu osob.

Průměrná výše starobního důchodu podle krajů v letech 2004 až 2014 (stav v prosinci) 

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2014 pobírali v průměru 10 798 Kč, což byl po Olomouckém kraji druhý nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 11 837 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 109 Kč (1,0 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2014 v okrese Žďár nad Sázavou (20 720 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 11 038 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (12 729 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (10 492 Kč).

Výše starobních důchodů a počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2014 starobní důchod ve výši 11 875 Kč a ženy 9 806 Kč. Na konci roku činil rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen 2 069 Kč a každým rokem se zvyšuje. V celé ČR byl v prosinci 2014 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen téměř 2 209 Kč ve prospěch mužů.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2014)

Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 16 508 osob (23,3 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 3 738 Kč (53,0 %), z částky 7 060 Kč na 10 798 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 371 832 osob (27,1 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 805 Kč (52,3 %), z částky 7 270 Kč na 11 075 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (stav v prosinci)

 

  • Přílohové tabulky