Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2023

 

V Kraji Vysočina ke konci roku 2023 pobíralo některý z důchodů více než 147 tisíc osob. Mezi nimi převládaly plné starobní důchody bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (sólo), jejichž průměrná výše ke konci roku 2022 v Kraji Vysočina činila 20 060 Kč a zaostávala tak za celorepublikovým průměrem o 250 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se tentokrát snížil. Muži na Vysočině pobírají starobní důchod o 2 353 Kč vyšší – u žen dosáhl plný sólo starobní důchod v kraji v průměru částky 18 879 Kč a u mužů 21 232 Kč.

Počet příjemců důchodů se na Vysočině ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 656 osob (o 0,4 %), zejména vlivem přírůstku starobních plných důchodů (sólo). Z celkového počtu bylo 63,2 % důchodců starobních plných (sólo), příjemci důchodů vdovských a vdoveckých (včetně souběhu) tvořili více než jednu pětinu (21,5 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,1 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2014 až 2023 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 57,1 % ženy (84 267 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 63 422. U důchodů starobních plných sólo byl podíl mužů a žen prakticky vyrovnaný. Ženy převažovaly mezi příjemci invalidních důchodů prvního stupně sólo (55,7 %) a druhého stupně sólo (50,7 %) i u sirotčích důchodů (51,6 %). Muži naproti tomu tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího stupně sólo (51,6 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Zdroj: MPSV

Starobní důchod plný sólo pobíralo v prosinci 2023 v Kraji Vysočina 93 288 osob, což představuje meziroční nárůst o 1 193 osob, tj. o 1,3 %. K mírnému nárůstu počtu osob pobírajících plný starobní důchod (sólo) došlo ve všech okresech kraje. Více než o 280 osob počet příjemců plného starobního důchodu sólo vzrostl v okrese Žďár nad Sázavou, na Pelhřimovsku a Třebíčsku činil nárůst 212, respektive 213 osob. V České republice přibylo meziročně přes devět tisíc plných starobních důchodců sólo (+0,5 %) a jejich počet se vrátil nad hranici 1,78 milionu osob.

Průměrná výše plného sólo starobního důchodu podle krajů v letech 2013 až 2023 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních plných sólo důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než devatenáct set korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2023 pobírali v průměru 20 060 Kč, což byl po Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém a Ústeckém kraji pátý nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní sólo důchod pobírali důchodci v Praze, a to 21 519 Kč. Meziročně vzrostl plný starobní sólo důchod v Kraji Vysočina o 2 234 Kč (12,5 %), což bylo oproti průměrnému růstu v celé ČR nepatrně více (o 0,3 procentního bodu).

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních plných sólo důchodů žilo v prosinci 2023 v okrese Žďár nad Sázavou (21 982 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší plný starobní důchod ve výši 20 428 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (13 605 osob), nejnižší starobní plné sólo důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (19 546 Kč).

Zdroj: MPSV

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2023 starobní plný sólo důchod ve výši 21 232 Kč a ženy 18 879 Kč. Rozdíl mezi plnými starobními důchody sólo mužů a žen se oproti předchozímu roku snížil a v prosinci 2023 na Vysočině činil 2 353 Kč. V celé ČR byl v prosinci 2023 rozdíl mezi průměrným plným starobním sólo důchodem mužů a žen 2 515 Kč ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2023 na Vysočině 39,5 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky jednoznačně nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy, relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů (42,6 %). U žen podíl předčasných důchodů na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl v prosinci 2023 na Vysočině 37,2 %. U mužů i žen šlo v mezikrajském srovnání o nejvyšší hodnoty. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Třebíč a Jihlava, v obou případech výrazně přes dvě pětiny z celkového počtu starobních důchodů.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2023)

Za posledních 10 let narostl počet příjemců plných starobních sólo důchodů v Kraji Vysočina o sedm tisíc osob (8,1 %). Za stejné období vzrostl průměrný plný starobní důchod (sólo) v kraji o 9 365 Kč (87,6 %), z částky 10 695 Kč na 20 060 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců více než 63 tis. osob (3,7 %) a průměrná výše plného starobního důchodu (sólo) se zvýšila o 9 325 Kč (84,9 %), z částky 10 985 Kč na 20 310 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (sólo, plné, stav v prosinci)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2023 (komentář v pdf)
  • Důchody a příjemci důchodů v Kraji Vysočina (tabulky)
  • Související informace na ústředních stránkách ČSÚ:
  • Sociální zabezpečení Odkaz [nové okno]