Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2017

 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2017 v Kraji Vysočina činil 11 587 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 263 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 200 Kč vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v kraji v průměru částky 10 512 Kč a u mužů 12 726 Kč.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2017 pobíralo některý z důchodů 147 500 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 426 osob (o 0,3 %). Z celkového počtu bylo 61,5 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili více než jednu pětinu (22,6 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,7 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2007 až 2017 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 58,4 % ženy (86 076 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 61 424. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (51,5 %), invalidních důchodů prvního stupně (51,7 %) a též u důchodů sirotčích (50,6 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (57,3 %) a druhého stupně (52,8 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Starobní důchod plný pobíralo v prosinci 2017 v Kraji Vysočina 90 675 osob, což představuje meziroční nárůst o 856 osob, tj. o 1,0 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Jihlava (o 254 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Žďársku (o 116). V České republice přibylo meziročně více než dvanáct tisíc starobních důchodců (0,7 %) a jejich počet se těsně přiblížil k hranici 1,8 milionu osob.

Průměrná výše starobního důchodu podle krajů v letech 2007 až 2017 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2017 pobírali v průměru 11 587 Kč, což byl po Karlovarském a Olomouckém kraji třetí nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 12 646 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 394 Kč (3,5 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2017 v okrese Žďár nad Sázavou (21 403 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 11 840 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (13 103 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (11 246 Kč).

Výše starobních důchodů a počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2017 starobní důchod ve výši 12 726 Kč a ženy 10 512 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se oproti předchozímu roku mírně zvýšil a v prosinci 2017 činil 2 214 Kč. V celé ČR byl v prosinci 2017 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen téměř 2 320 Kč ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2017 na Vysočině 32,5 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy (55,8 %), relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů, kde jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl 36,1 %. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Třebíč (37,7 %) a Jihlava (37,6 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2017)
Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 16 836 osob (22,8 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 3 101 Kč (36,5 %), z částky 8 486 Kč na 11 587 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 347 722 osob (23,9 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 103 Kč (35,5 %), z částky 8 747 Kč na 11 850 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (stav v prosinci)

 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062