Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2022

 

V Kraji Vysočina ke konci roku 2022 pobíralo některý z důchodů 147 tisíc osob. Mezi nimi převládaly plné starobní důchody bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (sólo), jejichž průměrná výše ke konci roku 2022 v Kraji Vysočina činila 17 826 Kč a zaostávala tak za celorepublikovým průměrem o 272 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod o 3 248 Kč vyšší – u žen dosáhl plný sólo starobní důchod v kraji v průměru částky 16 203 Kč a u mužů 19 451 Kč.

Počet příjemců důchodů se na Vysočině ve srovnání s předchozím rokem snížil o 194 osob (o 0,1 %), zejména vlivem úbytku vdovských důchodů (vč. souběhu) a invalidních důchodů 3. stupně. Z celkového počtu bylo 62,6 % důchodců starobních plných (sólo), příjemci důchodů vdovských a vdoveckých (včetně souběhu) tvořili více než jednu pětinu (21,7 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,4 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2013 až 2022 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 57,3 % ženy (84 258 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 62 775. U důchodů starobních plných sólo byl podíl mužů a žen prakticky vyrovnaný, stejně jako u invalidních důchodů druhého stupně (sólo). Ženy převažovaly mezi příjemci invalidních důchodů prvního stupně sólo (55,3 %) a u sirotčích důchodů (51,3 %). Muži naproti tomu tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího stupně sólo (58,0 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Zdroj: MPSV

Starobní důchod plný sólo pobíralo v prosinci 2022 v Kraji Vysočina 92 095 osob, což představuje meziroční nárůst o 369 osob, tj. o 0,4 %. Ke mírnému nárůstu počtu osob pobírajících plný starobní důchod (sólo) došlo ve všech okresech kraje s výjimkou Třebíčska, kde jejich počet stagnoval. Více než o 120 osob počet příjemců plného starobního důchodu sólo vzrostl v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou. V České republice ubylo meziročně téměř šest tisíc plných starobních důchodců sólo (-0,3 %) a jejich počet poklesl pod hranici 1,78 milionu osob.

Průměrná výše plného sólo starobního důchodu podle krajů v letech 2012 až 2022 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních plných sólo důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než osmnáct set korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2021 pobírali v průměru 17 826 Kč, což byl po Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém a Ústeckém kraji pátý nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní sólo důchod pobírali důchodci v Praze, a to 19 268 Kč. Meziročně vzrostl plný starobní sólo důchod v Kraji Vysočina o 2 631 Kč (17,3 %), což bylo oproti průměrnému růstu v celé ČR nepatrně více (o 0,2 procentního bodu).

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních plných sólo důchodů žilo v prosinci 2022 v okrese Žďár nad Sázavou (21 701 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší plný starobní důchod ve výši 18 155 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (13 393 osob), nejnižší starobní plné sólo důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (17 306 Kč).

Výše starobních plných sólo důchodů a počet jejich příjemců v Kraji Vysočina

Zdroj: MPSV

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2022 starobní plný sólo důchod ve výši 19 451 Kč a ženy 16 203 Kč. Rozdíl mezi plnými starobními důchody sólo mužů a žen se oproti předchozímu roku dále zvýšil a v prosinci 2021 na Vysočině činil 3 248 Kč. V celé ČR byl v prosinci 2022 rozdíl mezi průměrným plným starobním sólo důchodem mužů a žen 3 298 Kč ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2022 na Vysočině 36,9 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky jednoznačně nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy, relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů (39,6 %). U žen podíl předčasných důchodů na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl v prosinci 2022 na Vysočině 35,1 %. U mužů i žen šlo v mezikrajském srovnání o nejvyšší hodnoty. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Třebíč a Jihlava, v obou případech přes dvě pětiny z celkového počtu starobních důchodů.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2022)

Za posledních 10 let narostl počet příjemců plných starobních sólo důchodů v Kraji Vysočina o  5,7 tisíce osob (6,6 %). Za stejné období vzrostl průměrný plný starobní důchod (sólo) v kraji o 7 322 Kč (69,7 %), z částky 10 504 Kč na 17 826 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců více než 56 tis. osob (3,3 %) a průměrná výše plného starobního důchodu (sólo) se zvýšila o 7 305 Kč (67,7 %), z částky 10 793 Kč na 18 098 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (sólo, plné, stav v prosinci)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2022 (komentář v pdf)
  • Důchody a příjemci důchodů v Kraji Vysočina (tabulky)
  • Související informace na ústředních stránkách ČSÚ:
  • Sociální zabezpečení Odkaz [nové okno]