Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018

 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2018 v Kraji Vysočina činil 12 157 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 261 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 300 Kč vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v kraji v průměru částky 11 028 Kč a u mužů 13 342 Kč.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2018 pobíralo některý z důchodů 147 886 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 386 osob (o 0,3 %). Z celkového počtu bylo 61,8 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili více než jednu pětinu (22,4 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,6 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2008 až 2018 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 58,2 % ženy (86 060 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 61 826. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (51,5 %), invalidních důchodů prvního stupně (52,3 %) a též u důchodů sirotčích (50,6 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (57,5 %) a druhého stupně (52,3 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina

Starobní důchod plný pobíralo v prosinci 2018 v Kraji Vysočina 91 412 osob, což představuje meziroční nárůst o 737 osob, tj. o 0,8 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Žďár nad Sázavou (o 192 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Jihlavsku (o 100). V České republice přibylo meziročně téměř devět tisíc starobních důchodců (0,5 %) a jejich počet překročil hranici 1,8 milionu osob.

Průměrná výše starobního důchodu podle krajů v letech 2007 až 2018 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než dvanáct set korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2018 pobírali v průměru 12 157 Kč, což byl po Karlovarském a Olomouckém kraji třetí nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 13 251 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 570 Kč (4,9 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2018 v okrese Žďár nad Sázavou (21 595 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 12 415 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (13 214 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (11 806 Kč).

Výše starobních důchodů a počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2018 starobní důchod ve výši 13 342 Kč a ženy 11 028 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se oproti předchozímu roku dále mírně zvýšil a v prosinci 2018 činil 2 314 Kč. V celé ČR byl v prosinci 2018 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen 2 402 Kč ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2018 na Vysočině 33,1 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy (55,7 %), relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů, kde jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl 36,5 %. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Třebíč (38,5 %) a Jihlava (38,0 %).

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2018)
Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina  bezmála o 16 tisíc osob (21,2 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 2 787 Kč (29,7 %), z částky 9 370 Kč na 12 157 Kč. V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 320 417 osob (22,2 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 2 780 Kč (28,8 %), z částky 9 638 Kč na 12 418 Kč.

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (stav v prosinci)

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 06

  • Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018 (aktualita v pdf)
  • Související informace na ústředních stránkách ČSÚ:
  • Sociální zabezpečení Odkaz [nové okno]