Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2023

 


V prvních třech měsících letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo 347 tisíc hostů, z toho byly tři čtvrtiny domácích hostů. Meziročně přijelo jen o 7 tisíc hostů více, a to vlivem zahraničních návštěvníků, počet domácích se naopak snížil. Návštěvnost byla mezi kraji druhá nejvyšší za hl. městem Prahou.

Do hromadných ubytovacích zařízení Královéhradeckého kraje přijelo během 1. čtvrtletí letošního roku celkem 347 tisíc hostů, což bylo o 7 tisíc hostů, tj. o 2,0 % více než v 1. čtvrtletí loňského roku. Návštěvnost se tak pozvolna zvyšuje a byla již jen o 4,1 % nižší než ve stejném období roku 2019 před pandemií.

Na růstu se podíleli pouze zahraniční hosté (nerezidenti), kterých se ubytovalo o 21,5 tisíc, tj. o třetinu meziročně více, avšak téměř o pětinu méně než tomu bylo před čtyřmi lety. Rezidenti (domácí hosté) tvořili 75,6 % celkového počtu návštěvníků kraje a letos jich přijelo o 14,7 tisíc, tj. o 5,3 % méně než v 1. čtvrtletí 2022. Přesto byl jejich počet již druhým rokem vyšší než před pandemií, letos o 1,4 %.

Do kraje zavítalo 9,2 % z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 12,3 % a zahraniční 5,1 %.

Počet hostů byl druhý nejvyšší mezi kraji za hl. městem Prahou, stejně tak i u domácí klientely, u osob ze zahraničí kraj zaujal čtvrté nejvyšší pořadí za hl. městem Prahou, Karlovarským a Jihomoravským krajem. Ubytovací služby se v kraji pomalu vrací k normálu. Stále chybí především zahraniční hosté. Meziroční procentní nárůst hostů zaznamenaly všechny kraje, stejně tak i u nerezidentů. Pouze v Královéhradeckém a Libereckém kraji se meziročně snížila návštěvnost domácí klientely.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) Královéhradeckého kraje byli turisté z Německa (32,3 tisíc osob), kteří tvořili 38,1 % všech nerezidentů. Oproti 1. čtvrtletí 2022 jich přijelo o 11,4 tisíce více, tj. o 55,0 %. Nárůst nastal i u hostů ze sousedního Polska, kterých byl dle četnosti druhý nejvyšší počet (24,9 tisíc osob) a oproti loňskému 1. čtvrtletí jich přijelo o 5,0 tisíce více, tj. o čtvrtinu. Meziroční nárůst zaznamenali i hosté ze Slovenska (7,2 tisíc hostů), kterých se ubytovalo o 2,7 tisíc, tj. o 61,4 % více.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně nezměnil, přičemž nárůst o 30,3 % byl zaznamenán u zahraničních hostů a u domácích hostů naopak pokles o 7 %.

Meziroční pokles počtu přenocování hostů vykázaly čtyři kraje, největší byl v Olomouckém kraji (o 2,5 %). Největší zvýšení bylo v hl. městě Praze (o 77,7 %) a Karlovarském kraji (o 42,6 %). U zahraniční klientely bylo více než dvojnásobné zvýšení v Karlovarském kraji a téměř dvojnásobné zvýšení v hl. městě Praze, pokles nastal pouze u domácích hostů ve čtyřech krajích, nejvíce v Libereckém kraji (o 8,5 %).

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních cestovního ruchu České republiky činila v 1. čtvrtletí letošního roku 2,6 noci, z toho cizinci 2,6 noci a domácí hosté 2,7 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,6 noci na jeden pobyt a mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt za krajem Karlovarským. Cizinci i domácí hosté se ubytovali v kraji shodně v průměru na 3,6 noci.

 

***

Poznámka: Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

KS ČSÚ v Hradci Králové

Tel.: 495 762 317

E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 - komentář v PDF
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů