V roce 2023 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo více než 1,5 milionu hostů

 

Za celý rok 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje ubytovalo meziročně o 4,3 % hostů více, přibylo domácích i zahraničních turistů. Průměrná doba pobytu činila 3,0 noci a stejně to bylo u domácí i zahraniční klientely.

V hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se v roce 2023 ubytovalo více než 1,5 milionu hostů, což bylo o 62,5 tisíce osob, tj. o 4,3 % meziročně více. Byl to nejvyšší počet hostů ve sledované časové řadě od roku 2012. Nárůst byl ovlivněn příjezdy domácí i zahraniční klientely. Domácích hostů (rezidentů) bylo více než 1,2 milionu a tvořili 80,6 % hostů a meziročně jich přijelo o 12,2 tisíc více, tj. o 1,0 %. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) se ubytovalo 297,0 tisíc, tj. o 20,4 % více.

V Královéhradeckém kraji se ubytovalo 6,9 % hostů celé České republiky, přitom necelá desetina domácích hostů a 3,1 % zahraničních hostů. V mezikrajském srovnání se v kraji ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji, u domácích hostů šlo o třetí nejvyšší počet. V počtu zahraničních hostů se kraj umístil na pátém místě.

V celé České republice přibylo hostů o 13,5 % vlivem jak domácích hostů, kterých se ubytovalo meziročně o 3,4 % více, tak hlavně zahraničních, kterých přijelo o 30,2 % více. Z regionálního pohledu přibylo hostů ve všech krajích, nejvíce v hl. městě Praze (o 24,3 %), Karlovarském kraji (o 16,5 %) a Středočeském kraji (o 14,5 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo do Královéhradeckého kraje tradičně z Německa, a to 107,6 tisíc. Jejich počet se zvýšil proti roku 2022 o více než jednu čtvrtinu. Druzí v pořadí byli opět hosté z Polska (70,0 tis. osob), jejichž počet se zvýšil o necelou čtvrtinu a třetí byli hosté ze Slovenska (34,7 tis. osob), kterých přijelo o 21,3 % více.

V samotném 4. čtvrtletí 2023 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo celkem 253,4 tisíc hostů, z toho 203,0 tisíc tvořili rezidenti, nerezidentů se ubytovalo 50,4 tisíc. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 to bylo o 2,1 % méně. Pokles byl způsoben úbytkem domácích hostů, kterých se ve 4. čtvrtletí ubytovalo o 3,6 % méně. Naopak u zahraničních hostů došlo k nárůstu o 4,5 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se meziročně zvýšil o 1,1 %. Zahraniční hosté tvořili 19,0 % přenocování. Na počtu přenocování hostů České republiky se kraj podílel 8,3 %, u domácích hostů 11,5 % a u zahraničních 3,8 %. Počet přenocování hostů vzrostl ve všech krajích, nejvyšší nárůst byl v hl. městě Praze (o 25,8 %), Karlovarském (o 17,0 %) a Středočeském kraji (o 9,6 %). Meziroční nárůst počtu přenocování byl v kraji ovlivněn pouze domácí klientelou, zvýšil se o 18,2 %, naproti tomu u zahraničních byl o 2,2 % nižší.

Průměrná doba pobytu ve sledovaných ubytovacích zařízeních České republiky v roce 2023 činila 2,5 noci, z toho cizinci 2,4 noci a domácí hosté 2,6 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru déle, a to 3,0 noci na jeden pobyt, tj. o 0,5 noci více než v průměru za celou republiku. Mezi kraji to byl společně s Olomouckým krajem druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (3,8 noci). Cizinci i domácí hosté strávili v našem kraji shodně v průměru 3,0 noci.

V samotném 4. čtvrtletí dosáhl počet přenocování v Královéhradeckém kraji 682,4 tisíc. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 to bylo o 2,8 % méně. Tento pokles byl ovlivněn především snížením počtu přenocování u domácí klientely (o 4,5 %), počet přenocování zahraničních hostů se naopak o 4,5 % zvýšil. V porovnání se 4. čtvrtletím 2022 byl zaznamenán nárůst počtu přenocování u osmi krajů, pokles v Královéhradeckém kraji byl druhý nejvyšší po Libereckém kraji (pokles o 9 %).

Více informací naleznete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou pod odkazem Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ Hradec Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

  • V roce 2023 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo více než 1,5 milionu hostů - komentář v PDF
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2023 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2023 podle krajů