Věda a výzkum v mezikrajském srovnání - kartogramy

 

  • Pracoviště VaV podle sektorů
  • Zaměstnanci VaV podle typu pracovní činnosti
  • Zaměstnanci VaV podle sektorů
  • Výzkumní pracovníci podle sektorů
  • Výdaje na VaV podle zdrojů financování
  • Výdaje na VaV podle sektorů provádění
  • Výdaje na VaV uskutečněné v podnikatelském sektoru podle krajů
  • Výdaje na VaV uskutečněné v podnikatelském sektoru podle okresů