Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodu v Jihočeském kraji od roku 2003

 

po rozkliknutí sloupců se zobrazí graf s údaji za okresy v daném roce

FusionCharts XT se zobrazi zde!