Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2023

 

Ke konci roku 2023 pobíralo v Moravskoslezském kraji některý z důchodů přes 335 tisíc osob, tj. 28,2 % obyvatel kraje. Průměrný starobní plný důchod (bez souběhu) se proti roku 2022 zvýšil o 2 209 Kč a činil 20 385 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu mužů a žen se snížil. Nově muži pobírali průměrně o cca 3 800 Kč měsíčně více než ženy.

Z celkového počtu 335,2 tisíce osob pobíralo 82,6 % (277,0 tisíce osob) plný starobní důchod (vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým). Téměř tři čtvrtiny ze starobních důchodců mělo starobní důchod samostatně – sólo (207,1 tisíce), ostatní v souběhu s vdovským či vdoveckým důchodem. Některý z invalidních důchodů sólo byl vyplácen 47,3 tisícům osob (podíl 14,1 % z celkového počtu příjemců důchodů). Na vdovský či vdovecký důchod bez souběhu mělo nárok 3,5 tisíce mužů a žen a na sirotčí důchod 5,3 tisíce osob.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci)

Celkový počet příjemců důchodů v Moravskoslezském kraji se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 224 osob (o 0,1 %). K meziročnímu nárůstu došlo naposledy v roce 2017. Vývoj celkového počtu příjemců důchodů byl ovlivněn zejména důchodci pobírajícími předčasné starobní důchody sólo, jejichž počty meziročně vzrostly o 5,7 tisíce osob (o 7,5 %).

Mezi osobami pobírajícími důchod v roce 2023 v Moravskoslezském kraji převažovaly ženy, když z celkového počtu cca 335,2 tisíce důchodců dosahoval jejich podíl 58,0 % (194,6 tisíce žen). Velmi podobná situace platila i v případě starobních důchodců (plných a poměrných) vyplácených sólo i v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem). Mezi jejich příjemci (278,5 tisíce osob) převažovaly ženy v poměru 3 : 2 (59,4 %). Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve podle počtu vychovaných dětí. Proti mužům však pobírají nižší průměrné částky ve všech typech důchodů (s výjimkou sirotčího). Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Graf 1 Průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci)

V Moravskoslezském kraji v roce 2023 pobíralo předčasně přiznaný starobní důchod 100,7 tisíce osob, tedy 36,4 % ze všech příjemců plného starobního důchodu (vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým). Meziročně vzrostl podíl příjemců předčasných důchodů v kraji o 2,3 procentního bodu (o 6,6 tisíce osob). Vyšší podíl příjemců předčasných důchodů byl zaznamenán pouze na Vysočině (39,5 %) a v Pardubickém kraji (36,5 %). Muži odcházeli do předčasného důchodu častěji než ženy, přičemž v roce 2023 byl podíl předčasně odcházejících mužů 37,4 % a žen 35,6 %. V rámci okresů Moravskoslezského kraje se pohybovala hodnota příjemců předčasného starobního důchodu mezi 30,7 % v okrese Ostrava-město a 42,0 % v okrese Nový Jičín.

Tab. 2 Průměrná výše starobního důchodu sólo podle okresů (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních důchodů sólo vyplácených v jednotlivých krajích Česka se lišila o 1 962 Kč. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2023 pobírali v průměru 20 385 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze (21 519 Kč) a ve Středočeském kraji (20 591 Kč), naopak na nejnižší důchod dosáhli v kraji Karlovarském (19 557 Kč). Meziročně vzrostl starobní důchod ve všech krajích, přičemž v Moravskoslezském kraji činil nárůst 2 209 Kč (o 12,2 %), což odpovídalo průměrnému růstu za celé Česko (o 2 212 Kč, o 12,2 %). Nejvyšší průměrný starobní důchod sólo ve výši 20 744 Kč byl v prosinci 2023 vyplácen v okrese Karviná a nejnižší v okrese Bruntál 19 301 Kč.

Tab. 3 Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle druhu a krajů v prosinci 2023

Starobní důchod (sólo bez souběhu) mužů v Moravskoslezském kraji na konci roku 2023 dosáhl částky 22 312 Kč, v případě žen to bylo 18 525 Kč. Rozdíl ve výši starobních důchodů mezi pohlavími tak činil 3 787 Kč, což bylo absolutně nejvíce mezi kraji Česka. Oproti roku 2022 se tento rozdíl zmenšil o 726 korun.

V celé republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2023 evidováno 970 starobních 100 a víceletých důchodců, z toho bylo 843 žen (86,9 %). V Moravskoslezském kraji žilo 103 osob ve věku 100 let a více, z nich pouze každý devátý byl muž (12 osob). V počtu 100 a víceletých důchodců zaujímal Moravskoslezský kraj čtvrté místo mezi všemi kraji České republiky (za Prahou s 200 důchodci, Jihomoravským krajem se 126 důchodci a Středočeským krajem se 106 důchodci).