Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Ke konci roku 2021 pobíralo v Moravskoslezském kraji některý z důchodů necelých 337 tisíc osob, tj. 28,6 % obyvatel kraje. Průměrný starobní důchod se proti roku 2020 zvýšil o 953 Kč a činil 15 523 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se opět zvýšil. Nově muži pobírali průměrně o cca 3 900 Kč měsíčně více než ženy.

Celkový počet příjemců důchodů se ve srovnání s předchozím rokem snížil o 3 251 osob (o 1,0 %). Z celkového počtu 336 753 osob bylo 61,5 % starobních důchodců (plných a poměrných), příjemců důchodů vdovských a vdoveckých téměř jedna čtvrtina (22,8 %) a příjemců důchodů invalidních (pro invaliditu třetího, druhého a prvního stupně) 14,1 %.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci)

Mezi osobami pobírajícími důchod v roce 2021 v Moravskoslezském kraji převažovaly ženy, když z celkového počtu cca 336,8 tisíce důchodců dosahoval jejich podíl 58,2 % (196,2 tisíce žen). Velmi podobná situace platila i v případě starobních důchodců (plných a poměrných) vyplácených sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem). Mezi jejich příjemci (279,0 tisíce osob) převažovaly ženy v poměru 3 : 2 (59,7 %). Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve podle počtu vychovaných dětí. Proti mužům však pobírají nižší průměrné částky ve všech typech důchodů (s výjimkou sirotčího). Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Graf 1 Průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci)

Tab. 2 Průměrná výše starobního důchodu sólo podle okresů (stav v prosinci)

Nejvyšší průměrný starobní důchod sólo ve výši 15 862 Kč byl v roce 2021 vyplácen v okrese Karviná a nejnižší v okrese Bruntál 14 661 Kč. V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2021 v okrese Ostrava-město (54 158 osob) a nejméně v okrese Bruntál (17 502 osob).

Průměrná výše starobních důchodů sólo vyplácených v jednotlivých krajích Česka se lišila o 1 549 Kč. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2021 pobírali v průměru 15 523 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze (16 467 Kč) a ve Středočeském kraji (15 675 Kč), naopak na nejnižší důchod dosáhli v kraji Karlovarském (14 918 Kč). Meziročně vzrostl starobní důchod ve všech krajích, přičemž v Moravskoslezském kraji činil nárůst 953 Kč (o 6,5 %), což odpovídalo průměrnému růstu za celé Česko (o 951 Kč, o 6,6 %).

Tab. 3 Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle druhu a krajů v prosinci 2021

V celé republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2021 evidováno 813 starobních 100 a víceletých důchodců, z toho bylo 700 žen (86,1 %). V Moravskoslezském kraji žilo 85 osob ve věku 100 a více let, z nich pouze každý devátý byl muž (9 osob). V počtu 100 a víceletých důchodců zaujímal Moravskoslezský kraj třetí místo mezi všemi kraji České republiky (za Prahou se 158 důchodci a Jihomoravským krajem se 102 důchodci).