Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2022

 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2022 likvidováno 2 180 požárů, při nichž se zranilo 178 osob a dalších 9 jich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 181,8 milionu Kč a byla šestá nejvyšší mezi všemi kraji. Zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši dosahující 670 milionů korun.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru České republiky zasahovaly v Moravskoslezském kraji v roce 2022 hasičské sbory při 2 180 požárech, což bylo o čtvrtinu (o 427 případů) více než v roce předchozím. Za posledních 10 let se jednalo o druhý nejvyšší počet požárů, více jich bylo v kraji likvidováno v roce 2015 (2 207 požárů).

Graf 1 Požáry, zraněné a usmrcené osoby při požárech v Moravskoslezském kraji

V roce 2022 výrazně klesla přímá škoda způsobená požáry. Její výše dosáhla 181,8 milionu Kč, což byla pětinová hodnota roku předchozího. Průměrná přímá škoda na jeden požár pak dosáhla 83,4 tisíce Kč (po Ústeckém kraji druhá nejnižší hodnota) a proti roku 2021 byla více než šestkrát nižší. Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2022 dosáhla částky 669,3 milionu Kč. To představovalo cca 3,5násobek hodnoty přímých škod.

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale je ohroženo zdraví a život lidí. V roce 2022 při požárech v kraji zemřelo 9 osob (druhý nejmenší počet za 20 let) a dalších 178 bylo zraněno. Za dvacet let zahynulo při požárech v Moravskoslezském kraji celkem 328 osob a zraněno bylo v součtu 2 833 osob. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2020 s 26 usmrcenými osobami, z pohledu počtu zraněných pak rok 2003 s 200 osobami.

Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2022

Ze srovnání okresů v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2022 vyplývá, že nejvíce požárů vypuklo v okrese Ostrava-město, a to 771 požárů (35,4 % z krajského celku). V relativním vyjádření dopadl nejhůře okres Ostrava-město s 2,5 požáry na 1 000 obyvatel. Naopak nejnižší počet požárů byl likvidován v okrese Bruntál – 201 (9,2 % z krajského celku), v relativním vyjádření pak okres Opava (1,2 požáru na 1 000 obyvatel). K navýšení počtu požárů proti předchozímu roku došlo ve všech okresech kraje, nejvíce o 42,7 % to bylo v okrese Karviná.

Graf 2 Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Moravskoslezském kraji

Na celkovém počtu požárů v Česku v roce 2022 se Moravskoslezský kraj podílel 10,5 % a tento podíl byl třetí nejvyšší. Nejvíce požárů vypuklo ve Středočeském kraji (2 923 požárů) a v Praze (2 326 požárů), nejméně v Karlovarském kraji (732 požárů). Meziročně se zvýšil počet požárů ve všech krajích, nejvíce ve výše zmíněném Karlovarském kraji (o 59,1 %), nejméně pak na Vysočině (o 12,8 %). Po přepočtení na 1 000 obyvatel se Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,9 požáru držel společně s dalšími šesti kraji pod úrovní celorepublikového průměru (2,0 požáru). Nejnižší a tím i nejlepší hodnoty 1,5 požáru dosáhl Zlínský kraj. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázaly Ústecký a Karlovarský kraj (2,7 požáru, resp. 2,6 požáru). Absolutně nejvyšší škody způsobily požáry v roce 2022 ve Středočeském kraji, konkrétně se jednalo o 2,7 miliardy Kč, což při přepočtu na 1 požár činilo 911,4 tisíce Kč.

Tab. 2 Požáry podle krajů v roce 2022

Graf 3 Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2022

Porovnáním počtu zraněných a zemřelých patřil Moravskoslezský kraj spíš k těm horším. Počet zraněných (178 osob) byl třetí nejvyšší v Česku, více jich bylo zraněno ve Středočeském (289 osob) a v Jihomoravském kraji (180 osob). Devět usmrcených osob při požárech na území Moravskoslezského kraje pak byl (spolu s Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem) pátý nejvyšší mezi kraji. Naopak nejméně lidí zahynulo v souvislosti s požáry v roce 2022 v Královéhradeckém kraji a na Vysočině (shodně 3 osoby).

 • Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2022 - komentář
 • Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2022
 • Tab. 2 Požáry podle krajů v roce 2022
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz