Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo v Moravskoslezském kraji během roku 2021 spácháno 17 865 registrovaných trestných činů, což bylo o 9,0 % méně než před rokem. Objasněno bylo 9 808 skutků a objasněnost tak dosáhla 54,9 %, připočteme-li 1 554 dodatečně objasněných trestných činů, pak objasněnost činila 63,6 %. Všech 6 vražd spáchaných na území kraje v roce 2021 bylo objasněno, přičemž dvě z nich byly spáchány recidivisty a jedna pod vlivem alkoholu.

V průběhu roku 2021 byl Policií České republiky registrován na území Moravskoslezského kraje historicky nejnižší počet 17 865 trestných činů, což představovalo 11,7 % všech registrovaných skutků na území Česka. Větší podíl na celkové kriminalitě vykázala pouze Praha (22,9 %), naopak nejmenší podíl na republikové kriminalitě zaznamenali v Karlovarském kraji (2,4 %). Meziročně poklesl počet registrovaných trestných činů ve všech krajích Česka, v Moravskoslezském kraji to bylo o 9,0 %, tj. o 1 770 trestných činů. Na republikové úrovni činil meziroční pokles registrovaných trestných činů 7,4 %. Takto výrazné snížení kriminality bylo s vysokou mírou pravděpodobnosti ovlivněno vyhlášenými nouzovými stavy na území Česka v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.

Více než tři čtvrtiny (14 079 trestných činů) z celkového počtu trestných činů spáchaných v kraji připadlo na obecnou kriminalitu, která se v porovnání s rokem 2020 snížila o 4,2 %. Jako hospodářská kriminalita bylo klasifikováno 6,3 % trestných činů (1 118 skutků), v tomto případě se počty meziročně snížily téměř o polovinu (o 44,3 %). Z početního hlediska jednotlivých trestných činů byly nejrozšířenějšími krádeže vloupáním do ostatních objektů (1 495 činů), dále maření výkonu úředního rozhodnutí (1 418 činů) a krádeže prosté v obchodech (1 003 činů).

Z celkového počtu 14 079 trestných činů řadících se do kategorie obecná kriminalita bylo 9 299 trestných činů (podíl 66,0 %) klasifikováno jako majetková trestná činnost, kdy se z 39,6 % jednalo o krádeže vloupáním a z 37,6 % o krádeže prosté. V loňském roce bylo v kraji odcizeno 266 motorových vozidel a 646 jízdních kol. O svoje osobní věci přišli lidé při kapesních krádežích v 373 případech, v porovnání s rokem 2020 se jejich počet opět snížil o 20,8 %. Vloupáním bylo vykradeno 212 bytů, 203 rodinných domů, 74 víkendových chat, 152 obchodů či 103 restaurací a hostinců, největší počet 1 495 případů krádeží vloupáním se týkaly ostatních objektů. K meziročnímu poklesu došlo s výjimkou obchodů ve všech ostatních jmenovaných objektech.

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 1 609 trestných skutků (podíl 11,4 % z obecné kriminality), jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (579 činů) a porušování domovní svobody (356 skutků, v této kategorii jako jedné z mála došlo k meziročnímu nárůstu). Dále bylo zaznamenáno 203 loupeží, 161 skutků nebezpečného vyhrožování, 115 vydírání a 6 případů vražd.

Mezi 307 mravnostními trestnými činy (podíl 2,2 % z obecné kriminality), jejichž počet meziročně vzrostl o 20 skutků, převažovaly zejména případy pohlavního zneužívání a znásilnění.

V oblasti hospodářské kriminality bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2021 evidováno 1 118 trestných činů. Jako podvod bylo klasifikováno 265 případů, ve 197 případech se jednalo o neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, ve 176 případech šlo o úvěrový podvod, v 62 případech o zpronevěru, v 55 případech o krácení daně a ve 42 případech bylo zjištěno padělání a pozměnění peněz.

V roce 2021 bylo v Moravskoslezském kraji objasněno 9 808 trestných činů. Celková objasněnost (podíl počtu objasněných trestných činů a počtu registrovaných trestných činů v kalendářním roce) tak činila 54,9 %. Krajská objasněnost tak byla sice vyšší než celorepublikový průměr (47,3 %), ale mezi kraji byla pátá nejhorší. Nejvyšší objasněnost 66,8 % vykazoval Zlínský kraj, nejnižší pak hlavní město Praha s 25,1 %. Pro úplnost dodejme, že dodatečně bylo Policií České republiky objasněno dalších 1 554 trestných činů spáchaných v Moravskoslezském kraji.

Podíl objasněnosti obecné kriminality v Moravskoslezském kraji v roce 2021 meziročně vzrostl na 51,3 %, zatímco v případě hospodářské kriminality klesl na 45,7 %. Detailnější pohled na obecnou kriminalitu pak ukazuje, že vyšší objasněnost vykazovaly násilná (67,4 %) a mravnostní kriminalita (62,9 %), zatímco mnohem menší úspěšnost měla Policie ČR v případě majetkové kriminality (40,1 %).

Z 9 808 objasněných skutků v roce 2021 v Moravskoslezském kraji jich bylo 5 705 (tedy 58,2 %) spácháno osobami opakovaně trestanými. Přes 14 % skutků bylo spácháno „pod vlivem“, z toho dvě třetiny pod vlivem alkoholu. Děti, mladiství a nezletilí se dopouštěli nejčastěji ostatní kriminality (drogové delikty, výtržnictví, sprejerství, ale i maření výkonu úředního rozhodnutí), krádeží, nevyvarovali se však ani násilných trestných činů.

Z hlediska podrobnějšího územního členění bylo nejvíce trestných činů spácháno v okresech Ostrava-město (7 471 skutků, vč. činů spáchaných na železnici) a Karviná (3 794 skutků). V těchto dvou okresech tak bylo spácháno více než 63 % všech trestných činů v Moravskoslezském kraji. Meziročně došlo k poklesu kriminality napříč všemi okresy Moravskoslezského kraje – nejvýrazněji ve Frýdku-Místku (o 17,0 %), nejméně v Ostravě-městě (o 3,3 %). Nejvyšší objasněnosti trestných činů dosáhla policie v okresech Bruntál (70,1 %) a Opava (66,9 %), naopak nejnižší byla v okrese Ostrava-město, vč. železnice (48,8 %).

V roce 2021 proběhla v termínu od 30. 1. do 31. 7. zbraňová amnestie. V jejím rámci bylo v Moravskoslezském kraji odevzdáno celkem 244 zbraní, 19 hlavních částí zbraní a 9 889 kusů střeliva.

 • Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2021 - komentář
 • Tab. 1 Kriminalita podle krajů v roce 2021
 • Tab. 2 Obecná kriminalita podle krajů v roce 2021
 • Tab. 3 Kriminalita podle druhu pachatele v Moravskoslezském kraji v roce 2021
 • Tab. 4 Kriminalita podle okresů v roce 2021

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz