Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2021 likvidováno 1 753 požárů, při nichž se zranilo 145 osob a dalších 18 jich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 967,8 milionu Kč a byla tak nejvyšší mezi všemi kraji. Zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši dosahující 3,15 miliardy Kč.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR zasahovaly v Moravskoslezském kraji v roce 2021 hasičské sbory při 1 753 požárech, což je o 138 případů méně než v roce předchozím. V horizontu posledních 20 let počet požárů (byť s jistým kolísáním) klesá a v roce 2021 se jednalo o nejnižší hodnotu. Naopak nejvíce požárů v kraji bylo likvidováno v roce 2003, jednalo se o 2 993 požárů.

Graf 1 Požáry, zraněné a usmrcené osoby při požárech v Moravskoslezském kraji

V roce 2021 výrazně vzrostla přímá škoda způsobená požáry. Její výše dosáhla 967,8 milionu Kč, což byl více než pětinásobek hodnoty roku předchozího. Tato částka byla nejvyšší za posledních 20 let. Průměrná přímá škoda na jeden požár pak dosáhla 552,1 tisíce Kč (po Libereckém kraji druhá nejvyšší hodnota) a proti roku 2020 byla také více než pětkrát vyšší.

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2021 dosáhla rovněž nejvyšší částky za posledních 20 let – 3 151,4 milionu Kč. To představovalo více než 3,3násobek hodnoty přímých škod.

Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2021

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale je ohroženo zdraví a život lidí. V roce 2021 při požárech v kraji zemřelo 18 osob a dalších 145 bylo zraněno. Za dvacet let zahynulo při požárech v Moravskoslezském kraji celkem 327 osob a zraněno bylo v součtu 2 780 osob. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2020 s 26 usmrcenými osobami, z pohledu počtu zraněných pak rok 2003 s 200 osobami.

Graf 2 Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Moravskoslezském kraji

Ze srovnání okresů v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2021 lze vysledovat, že nejvíce požárů vypuklo v okrese Ostrava-město, a to 589 požárů (33,6 % z krajského celku). V relativním vyjádření dopadly nejhůře okresy Bruntál a Ostrava-město shodně s 1,9 požáru na 1 000 obyvatel. Naopak nejnižší počet požárů byl likvidován v okrese Opava – 169 (9,6 % z krajského celku) a to i v relativním vyjádření (1,0 požáru na 1 000 obyvatel). K navýšení počtu požárů proti předchozímu roku došlo v okresech Frýdek-Místek (o 6,6 %) a Nový Jičín (o 13,5 %).

Tab. 2 Požáry podle krajů v roce 2021

Graf 3 Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2021

Na celkovém počtu požárů v Česku v roce 2021 se Moravskoslezský kraj podílel 10,8 % a tento podíl byl třetí nejvyšší. Nejvíce požárů vypuklo ve Středočeském kraji (2 405 požárů) a v Praze (1 795 požárů), nejméně v Karlovarském kraji (460 požárů). Meziročně se zvýšil počet požárů pouze v Olomouckém kraji (o 8,7 %), Jihomoravském kraji (o 7,1 %) a na Vysočině (o 2,2 %). Naopak nejvýraznější pokles zaznamenali v Karlovarském kraji (o 31,5 %). Po přepočtení na 1 000 obyvatel se Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,5 požáru držel společně s krajem Jihočeským na úrovni celorepublikového průměru. Nejnižší a tím i nejlepší hodnoty 1,1 požáru dosáhl Zlínský kraj. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázaly Ústecký kraj a Vysočina (shodně 2,0 požáru). Srovnáme-li všechny kraje z hlediska absolutní i relativní částky škod způsobených požáry v roce 2021, pak Moravskoslezský kraj dosáhl druhé nejvyšší hodnoty při přepočtu na 1 požár (552,1 tisíce Kč) a v absolutním vyjádření dokonce vůbec nejvyšší hodnoty.

Nepříznivě vyznělo pro Moravskoslezský kraj porovnání z pohledu počtu zraněných a zemřelých. Počet zraněných byl třetí nejvyšší v Česku, více jich bylo zraněno ve Středočeském kraji (187 osob) a v hlavním městě Praze (148 osob). Počet 18 usmrcených osob při požárech na území Moravskoslezského kraje pak byl (spolu se Středočeským krajem) absolutně nejvyšší mezi kraji. Naopak nejméně lidí zahynulo v souvislosti s požáry v roce 2021 v Pardubickém kraji (2 osoby).

 • Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2021 - komentář
 • Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2021
 • Tab. 2 Požáry podle krajů v roce 2021
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz