Dopravní nehody v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo do konce roku 2020 v Moravskoslezském kraji evidováno 9 197 dopravních nehod, což bylo o 1 053 nehod méně než v roce 2019. Při těchto nehodách bylo usmrceno 38 osob a dalších 154 osob bylo zraněno těžce a 1 849 lehce. Věcná škoda dosáhla více než 500 milionů korun. Pod vlivem alkoholu bylo v Moravskoslezském kraji spácháno 428 dopravních nehod, z toho 9 viníků současně požilo drogy. Čistě pod vlivem drog pak bylo spácháno v kraji 25 nehod.

Za celý rok 2020 bylo Policií České republiky evidováno v Moravskoslezském kraji 9 197 dopravních nehod, což představovalo 9,7 % všech dopravních nehod na území České republiky. Větší podíl na celkové nehodovosti měly Hlavní město Praha (17,9 %) a kraje Středočeský (14,7 %) a Ústecký (10,8 %). Nejmenší podíl na nehodách v Česku zaznamenal Karlovarský kraj (2,4 %).

Meziročně počet nehod na území kraje poklesl o 10,3 % (o 1 053 nehod), přičemž celorepubliková hodnota činila 11,9 %. Došlo tak ke změně v trendu každoročně rostoucí nehodovosti v kraji, neboť meziroční úbytek dopravních nehod byl naposledy zaznamenán v roce 2010. Ve srovnání s ostatními kraji se jednalo o pátý největší meziroční pokles. Snížení nehodovosti napříč všemi kraji Česka lze dát do souvislosti s pandemií koronaviru, kvůli níž byl na území republiky vyhlášen nouzový stav a omezen volný pohyb osob.

Celorepublikově došlo podle dostupných údajů k nejvíce dopravním nehodám v pátek, naopak neděle byla dnem s nejmenším počtem nehod. Obdobně byl nejhorším měsícem srpen, zatímco v březnu jich bylo skoro o třetinu méně.

V kraji zemřelo do 24 hodin po dopravní nehodě 38 osob, což bylo vůbec nejméně od roku 1996. V 15 případech se jednalo o řidiče osobního či nákladního vozidla, dále přišlo o život osm chodců, šest cyklistů a pět motocyklistů a čtyři spolujezdci. Meziročně celkový počet usmrcených klesl o 28,3 % (o 15 osob), ještě výraznější pokles zaznamenali v Královéhradeckém, Jihočeském a Olomouckém kraji. V pěti krajích (Praze, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém a Zlínském kraji) naopak počet usmrcených proti roku 2019 vzrostl. Nejvíce osob zemřelo v roce 2020 na silnicích ve Středočeském kraji (79 osob), naopak nejméně jich zahynulo v Karlovarském kraji (11 osob).

Statistické údaje o počtu těžce zraněných již tak příznivé pro Moravskoslezský kraj nejsou. V kraji bylo těžce zraněno 154 osob, což je o 4 osoby (2,7 %) více než v roce 2019. Nárůst počtu těžce zraněných vykázaly i kraje Liberecký, Vysočina, Karlovarský a Hlavní město Praha. V ostatních krajích počet těžce zraněných poklesl a také součet za celou Českou republiku vykázal meziroční pokles o 14,4 % (o 303 osob).

Při dopravních nehodách v roce 2020 se v Moravskoslezském kraji lehce zranilo 1 849 osob, což bylo meziročně o 16,6 % (o 369 osob) méně. Tento pokles byl mezi kraji třetí nejvyšší a byl větší než republikový průměr (12,8 %). Pokles vykázaly meziročně všechny kraje kromě Karlovarského (+20,0 %).

Pozitivní byl rovněž meziroční pokles věcných škod způsobených při dopravních nehodách o 6,3 % (tj. téměř o 34 mil. Kč), přičemž celkové škody v roce 2020 dosáhly výše 501,6 mil. Kč. Tento pokles byl však třetí nejmenší mezi kraji. Na druhou stranu Pardubický a Plzeňský kraj vykázaly meziroční nárůst věcných škod. Průměrná věcná škoda na jednu dopravní nehodu dosáhla v Moravskoslezském kraji částky 54,5 tisíc korun, což bylo o necelých 9 tisíc korun méně než republikový průměr.

Nejčastější příčinou dopravních nehod na moravskoslezských silnicích byl v roce 2020 nesprávný způsob jízdy (56,9 % z celkového počtu dopravních nehod). Mezi další příčiny vzniku nehod patřila nepřiměřená rychlost (10,6 %) či nedání přednosti v jízdě (10,8 %).

Asi tři čtvrtiny (6 877 nehod) z celkového počtu dopravních nehod na území Moravskoslezského kraje zavinili řidiči motorového vozidla. Lesní zvěř či domácí zvíře zavinilo v roce 2020 celkem 1 684 dopravních nehod (podíl 18,3 %). Podstatně méně nehod bylo zaviněno řidičem nemotorového vozidla (442 nehod) nebo chodcem (81 nehod).

Nejvíce dopravních nehod, při kterých byl viník pod vlivem alkoholu, se stalo v roce 2020 ve Středočeském (604 nehod), Jihomoravském (459 nehod) a Moravskoslezském kraji (428 nehod). Meziročně poklesl počet těchto nehod na území Moravskoslezského kraje o 4,4 % (o 18 nehod). Pokles počtu nehod pod vlivem alkoholu zaznamenala většina krajů, výjimkou byly kraje Středočeský, Liberecký a Zlínský. Dopravních nehod zaviněných pod vlivem drog bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2020 spácháno 25 (o 5 nehod méně ve srovnání s rokem 2019), což byl mezi kraji pátý nejvyšší počet po krajích Středočeském, Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském.

 • Dopravní nehody v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Dopravní nehody podle krajů v roce 2020
 • Tab. 2 Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění a krajů v roce 2020

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz