Archiv zemědělství 2017

 

Zemědělská statistika zabezpečuje základní informace z oblasti zemědělské výroby, posledních 15 let dochází k její srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské Unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak pomocí tazatelů, kteří výkazy přímo vyplňují s respondenty.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v zákoně č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

Také v roce 2017 připravil ČSÚ pro sběr dat vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je internetový portál DANTE/WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE/WEB budou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti. Přes tento portál bude probíhat sběr dat za všechna zjišťování.

Pro letošní rok bylo připraveno mimořádné šetření v terénu SADY 2017.

Zpravodajské jednotky jsou vybírány z Farmářského registru, který je průběžně aktualizován.


Pro rok 2017 jsou v platnosti následující šetření:
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a k 31. 12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a k 31. 12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži 8. 1.
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 2. 12.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků k 30. 6. a 31. 12.
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 10. 6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 9.
Sady Šetření o sadech k 1. 5. 2017

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.