Archiv zemědělství 2016

 

Zemědělská statistika patřila již historicky od vzniku samostatného Československa ke stěžejním odvětvím nově vytvořeného Státního statistického úřadu. Vždy se snažila přes množství změn, které postihovaly celou společnost i stát, informovat objektivně a zabezpečit základní informace z oblasti zemědělské výroby. Po roce 2002 došlo k harmonizaci s požadavky a legislativou Evropské unie.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v zákoně č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

Zpravodajské jednotky jsou vybírány z farmářského registru a jsou podle druhu zjišťování obeslány výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Získané informace slouží pro bilanční a analytické účely, veterinární opatření, ale i mezinárodní srovnání.

V roce 2016 se uskuteční (mimo zemědělských úloh s roční a kratší periodicitou) také výběrové šetření Strukturální šetření v zemědělství 2016 (FSS 2016).

Také v roce 2016 připravil ČSÚ pro sběr dat vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je internetový portál DANTE/WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE/WEB budou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.


Pro rok 2016 jsou v platnosti následující šetření:
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4.
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a k 31. 12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a k 31. 12.
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži 8. 1.
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 2. 12.
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků k 30. 6. a 31. 12.
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin k 10. 6.
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 7.
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 8.
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin k 15. 9.

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.