Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v kartogramech

 

  • Podíl obyvatel narozených v obci trvalého bydliště
  • Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let
  • Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
  • Index stáří
  • Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s nejvyšším ukončeným vzděláním
  • Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti
  • Podíl obydlených rodinných domů na celkovém počtu obydlených domů
  • Města v České republice podle velikosti
  • Města v Olomouckém kraji podle velikosti