Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2023

 

Během prvních šesti měsíců roku 2023 bylo v Libereckém kraji nahlášeno více než 53 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 34,9 % méně než za stejné období roku 2022. Nemoc byla důvodem neschopnosti v 92,2 % případů. Průměrná délka pracovní indispozice se mírně prodloužila.

V 1. polovině roku 2023 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno celkem 151 757 nemocensky pojištěných osob, meziročně tedy o 732 osob více (+0,5 %). Mezi pojištěnými z 50,7 % převažovaly ženy.

V úhrnu za sledované období tohoto roku bylo v našem kraji nově nahlášeno 53 097 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 34,9 % méně než před rokem. Téměř 55 % nově hlášených případů připadlo na ženy. Většinu nových případů představovala pracovní neschopnost pro nemoc (92,2 %, tj. 48 981  případů, meziročně o 36,7 % méně), která se častěji týkala žen (55,7 % všech případů pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 1,6 % nově hlášených případů a z celkového počtu 830 událostí připadlo 38,8 % na ženy. Zastoupení ostatních úrazů na celkovém počtu nově hlášených případů dosáhlo 6,2 %, podíl žen v tomto případě činil 42,8 %.

V přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob v našem kraji v 1. pololetí letošního roku připadlo 34,99 nově hlášených případů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 18,99 případů méně. Nejvíce případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců tak bylo evidováno právě v našem kraji, následoval Plzeňský (32,20 případů) a Královéhradecký kraj (31,61 případů). Pod průměrem České republiky (tj. 27,94 případů) se pohybovala pouze hodnota tohoto ukazatele zjištěná v hlavním městě Praze (21,93 případů).

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti meziročně poklesl o 19,6 % na 1 496,5 tis. dnů. Většina dnů pracovní neschopnosti byla způsobena nemocí (1 291,9 tis. dnů, tj. 86,3 %), 40 501 dní připadalo na pracovní úraz (2,7 %) a 164 059 dnů pracovní neschopnosti souviselo s ostatními úrazy (11,0 %). Ženy strávily v dočasné pracovní neschopnosti celkem 835 856 dnů (55,9 %), což je o 175 237 dnů více než muži.  

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti se meziročně zvýšila o více než 5 dnů, a to z 22,82 dne v 1. pololetí 2022 na 28,18 dne v 1. pololetí 2023. Nemoc v 1. pololetí 2023 způsobila pracovní neschopnost o průměrné délce 26,38 dne, neschopnost pro pracovní i mimopracovní úraz byla delší (48,80 dnů, resp. 49,93 dnů). Zatímco pracovní neschopnost z důvodu nemoci byla meziročně delší o 5,05 dnů, délka pracovní indispozice v případě úrazů se proti stejnému období roku 2022 mírně zkrátila – o 1,15 dnů v případě pracovních úrazů, o 0,59 dnů v případě ostatních úrazů.

Graf - Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2023

V regionálním srovnání byla v 1. pololetí 2023 nejdelší průměrná doba trvání dočasné pracovní neschopnosti zaznamenána v Moravskoslezském kraji (38,71 dnů), nejkratší pak vykázal náš region (výše uvedených 28,18 dnů).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo ve sledovaném období letošního roku hodnoty 5,448 %, tj. meziročně o 1,358 p. b. méně. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti je dlouhodobě vyšší u žen, v 1. pololetí 2023 činilo 6,001 %. Hodnota tohoto ukazatele u mužů dosáhla 4,879 %.

Z regionálního pohledu zaznamenal nejvyšší hodnotu průměrného procenta pracovní neschopnosti Moravskoslezský kraj (6,245 %) následovaný krajem Zlínským (6,011 %). Hlavní město Praha, díky nejnižšímu počtu případů na 100 pojištěnců a díky relativně krátké průměrné době trvání pracovních neschopností, vykazuje nejnižší procento dočasně práce neschopných denně, a to 3,546 %. Meziročně nižší průměrné procento pracovní neschopnosti zaznamenaly vedle našeho regionu také všechny ostatní kraje s tím, že nejvíce se hodnota tohoto ukazatele snížila právě v našem kraji (-1,358 p. b.). Naopak nejmenší pokles vykázalo hlavní město Praha (-0,711 p. b.).

V důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz chybělo v 1. pololetí 2023 v Libereckém kraji  v průměru denně na svých pracovištích 8 268 pojištěnců (z toho 55,9 % žen). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 se jedná o pokles ve výši 2 011 osob (-19,6 %). Na pracovištích v průměru chybělo 7 138 pojištěnců pro nemoc, 224 pro pracovní úraz a 906 pro ostatní úrazy.

Celkem 783 pracovních úrazů (z toho 39,1 % v případě žen) si v průběhu 1. pololetí roku 2023 v Libereckém kraji vyžádalo dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny, tj. meziročně o 10 úrazů méně.

V první polovině roku 2023 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 625 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), meziročně tedy o 46 osob méně (-1,2 %). V tomto případě tvořily většinu pojištěných osob muži (2 135 osob, tj. 58,9 %). Uvedené osoby nově nahlásily 278 případů pracovní neschopnosti (meziročně -84 případů), v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo 7,67 případů (meziročně -2,19 případů). Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 99,00 dnů, ve srovnání s 1. pololetím 2022 o 16,53 dnů více. Jedná se však o 3,5x vyšší hodnotu než jaká byla evidována u zaměstnanců. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,194 %, tj. meziročně o 0,299 p. b. méně.

 

Podrobnější informace naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice – 1. pololetí 2023

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2023
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v 1. pololetí 2023
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2023
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů 1. pololetí 2023
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v 1. pololetí 2023
 • Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji a ČR
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny v 1. pololetí příslušného roku