Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2021

 

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Libereckém kraji meziročně nepatrně pokleslo na 6,453 % a i přesto bylo v rámci mezikrajského srovnání 3. nejvyšší. Prvenství máš náš kraj v počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v přepočtu na 100 pojištěnců.

V roce 2021 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno 150 867 nemocensky pojištěných osob, tj. o 206 osob (0,1 %) více než v roce 2020. Z uvedeného počtu představovaly 49,4 % ženy, mladiství byli zastoupeni z 0,2 %. Z pohledu okresů Libereckého kraje se na tomto přírůstku podílel pouze okres Liberec (+761 osob), ve zbývajících okresech se počet nemocensky pojištěných snížil (nejvýrazněji v okrese Semily, a to 341 osob a 1,4 %).

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 14,5 % na 109 926 událostí. Důvodem byla pokračující pandemie covidu-19 a tím spojené karantény, při které mají pojištěnci také nárok na nemocenské. Meziroční nárůst nově hlášených případů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, absolutně nejvyšší byl vykázán v okrese Česká Lípa (+4 332 případů, relativní v okrese Liberec (+25,1 %). Na ženy připadalo 49,6 % nově hlášených případů, na muže 50,4 % případů. Nová pracovní neschopnost se z převážné většiny týkala nemoci (93,0 %). A to jak v případě žen (94,9 %), které se na počtu nových případů podílely 50,6 %, tak v případě mužů (91,1 %, 49,4% podíl na celkovém počtu nových případů). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 1,4 % nově hlášených případů, na muže připadlo 69,0 % událostí. Ostatní úrazy byly příčinou 5,6 % případů a také v tomto případě dominovali muži (62,7 % případů).

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2021 v Libereckém kraji 72,86 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 9,13 případů (14,3 %) více než v roce 2020. V rámci mezikrajského žebříčku se jednalo o nejvyšší hodnotu, která se o 14,35 případů pohybuje nad údajem za Českou republiku. Na opačné straně žebříčku se umístilo hlavní město Praha s 43,62 nově nahlášenými případy na 100 pojištěnců. Mezi okresy kraje byla krajská hodnota překročena v okrese Česká Lípa (77,56 případů) a v okrese Liberec (73,69 případů). Na 100 pojištěnců pak připadlo 67,75 nově hlášených případů pro nemoc, 1,05 případů pro pracovní úraz a 4,06 případů pro ostatní úraz. Z pohledu pohlaví na 100 pojištěných žen v našem kraji připadlo 73,04 případů, na 100 mužů 72,69 případů. Obě tyto hodnoty jsou opět nejvyšší mezi všemi kraji.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele v roce 2021 v Libereckém kraji dosáhla 6,453 % (6,880 % v případě žen, 6,036 % v případě mužů). Celková nemocnost se meziročně nepatrně snížila o 0,053 procentních bodů (p. b.), republikový průměr překročila o 0,928 p. b. Mezi okresy našeho kraje byla nejvyšší hodnota vykázána v okrese Česká Lípa (7,959 %), nejnižší v okrese Liberec (5,974 %).

V krajích České republiky se nemocnost meziročně vyvíjela rozdílně. Snížení vykázalo 5 krajů (hl. město Praha, Liberecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský a Moravskoslezský kraj), nejvýraznější pak o 0,381 p. b. ve Zlínském kraji. Ve zbývajících 9 krajích došlo k nárůstu, nejvyšší přírůstek byl vykázán v Ústeckém kraji (+0,365 p. b.). Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti ve výši 3,897 % dosáhlo hlavní město Praha, nejvyšší ve výši 6,956 % Moravskoslezský kraj. Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší.

Denně bylo v roce 2021 v průměru v Libereckém kraji 9 736 osob práce neschopných (o 66 osob a 0,7 % méně než v roce 2020). Pro nemoc bylo neschopno pracovat 8 608 osob, pro pracovní úraz 247 osob a pro ostatní úrazy 881 osob.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2021 dosáhla 32,33 dnů, tj. o 5,03 dnů méně než v roce 2020. Pracovní neschopnost pro nemoc trvala v průměru 30,74 dnů a meziročně se zkrátila o 4,73 dny, pro pracovní úraz 56,75 dnů (-2,29 dnů) a pro ostatní úrazy 52,49 dnů (-9,86 dnů). Celková hodnota se o 2,14 dnů pohybovala pod republikovým průměrem, mezi kraji byla 2. nejnižší. Nejkratší průměrná doba trvání byla vykázána v Královéhradeckém kraji (32,18 dnů), nejdelší ve Zlínském kraji (38,97 dnů). V okresech Libereckého kraje nejnižší hodnota ukazatele byla dosažena v okrese Liberec (29,59 dnů), nejvyšší v okrese Česká Lípa (37,46 dnů).

V roce 2021 bylo v Libereckém kraji v průměru nemocensky pojištěno 3 609 samostatně výdělečně činných osob (OSVČ). Ty nahlásily 687 případů pracovní neschopnosti, tj. v přepočtu na 100 osob 19,04 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti dosáhla 78,99 dnů, průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,119 %.

V roce 2021 bylo v Libereckém kraji způsobeno 1 549 úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny, přičemž častěji se staly mužům (68,8% podíl na celkovém počtu). Mladiství nově nahlásili 6 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz.

Více v publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - rok 2021“

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2021
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2021
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti OSVČ podle krajů v roce 2021
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2021
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2021
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2021
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2021
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce 2021
 • Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny