Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2022

 

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Libereckém kraji meziročně pokleslo na 6,051 %, přesto bylo v rámci mezikrajského srovnání 3. nejvyšší. Prvenství má náš kraj v počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v přepočtu na 100 pojištěnců.

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno 152 027 nemocensky pojištěných osob, tj. o 1 160 osob (0,8 %) více než v roce 2021. Ženy z uvedeného počtu představovaly 50,3 %, mladiství byli zastoupeni z 0,3 %. Z pohledu okresů Libereckého kraje se na uvedeném přírůstku podílel okres Liberec (+1 334 osob, +1,9 %), okres Semily (+357 osob, +1,5 %) a okres Jablonec nad Nisou (39 osob, +0,2 %). Pouze v okrese Česká Lípa se počet nemocensky pojištěných snížil, a to 570 osob (-1,9 %).

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 26 107 případů (+23,7 %) na 136 033 událostí. Důvodem byla pokračující pandemie covidu-19 a tím spojené karantény, při které mají pojištěnci také nárok na nemocenské. Meziroční nárůst nově hlášených případů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, absolutně nejvyšší byl vykázán v okrese Liberec (+13 251 případů +25,1 %), nejvyšší relativní v okrese Semily (+28,1 %, +4 368 případů). Na ženy připadlo 52,3 % nově hlášených případů, na muže 47,7 % případů. Nová pracovní neschopnost se z převážné většiny týkala nemoci (93,8 %), a to jak v případě žen (95,6 %), tak v případě mužů (92,0 %). Dalších 1,2 % nových případů připadlo na pracovní úrazy, 5,0 % na ostatní úrazy.

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2022 v Libereckém kraji 89,48 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 16,62 případů (22,8 %) více než v roce 2021. V rámci mezikrajského žebříčku se jednalo o nejvyšší hodnotu, která se o 16,66 případů pohybuje nad údajem za Českou republiku. Na opačné straně žebříčku se umístilo hlavní město Praha s 57,13 nově nahlášenými případy na 100 pojištěnců. Mezi okresy kraje byla krajská hodnota překročena v okrese Česká Lípa (94,10 případů) a v okrese Liberec (90,53 případů). Na 100 pojištěnců pak připadlo 84,00 nově hlášených případů pro nemoc, 1,04 případů pro pracovní úraz a 4,43 případů pro ostatní úraz. Z pohledu pohlaví na 100 pojištěných žen v našem kraji připadlo 92,98 případů, na 100 mužů 85,94 případů. Obě tyto hodnoty jsou opět nejvyšší mezi všemi kraji.

Graf - Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele v roce 2022 v Libereckém kraji dosáhla 6,051 % (6,517 % v případě žen, 5,580 % v případě mužů). Celková nemocnost se meziročně snížila o 0,402 procentních bodů (p. b.), republikový průměr překročila o 0,796 p. b. Mezi okresy našeho kraje byla nejvyšší hodnota vykázána v okrese Česká Lípa (7,365 %), nejnižší v okrese Liberec (5,593 %).

Nemocnost meziročně poklesla také u všech zbývajících krajů. Nejvýrazněji se snížila v Plzeňském kraji, a to o 0,522 p. b. Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti ve výši 3,743 % vykázalo hlavní město Praha, nejvyšší ve výši 6,588 % Moravskoslezský kraj. Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší.

Denně bylo v roce 2022 v průměru v Libereckém kraji 9 199 osob práce neschopných (o 537 osob a 5,5 % méně než v roce 2021). Pro nemoc bylo neschopno pracovat 8 046 osob, pro pracovní úraz 226 osob a pro ostatní úrazy 928 osob.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2022 dosáhla 24,68 dnů, tj. o 7,64 dnů méně než v roce 2022. Pracovní neschopnost pro nemoc trvala v průměru 22,99 dnů a meziročně se zkrátila o 7,74 dny, pro pracovní úraz 52,15 dnů (-4,60 dnů) a pro ostatní úrazy 50,24 dnů (-2,25 dnů). Celková hodnota se o 1,65 dnů pohybovala pod republikovým průměrem a mezi kraji byla 2. nejnižší. Nejkratší průměrná doba trvání byla vykázána v hlavním městě Praze (23,91 dnů), nejdelší v Moravskoslezském kraji (31,03 dnů). V okresech Libereckého kraje nejnižší hodnota ukazatele byla dosažena v okrese Liberec (22,55 dnů), nejvyšší v okrese Česká Lípa (28,57 dnů).

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji v průměru nemocensky pojištěno 3 692 samostatně výdělečně činných osob (OSVČ). Ty nahlásily 636 případů pracovní neschopnosti, tj. v přepočtu na 100 osob 17,23 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti dosáhla 84,91 dnů, průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,007 %.

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji způsobeno 1 527 úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny, přičemž častěji se staly mužům (66,7% podíl na celkovém počtu). Mladiství nově nahlásili 4 případy pracovní neschopnosti pro pracovní úraz.

 

Další informaci naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 2022

 

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz 

 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2022
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2022
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti OSVČ podle krajů v roce 2022
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2022
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2022
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2022
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2022
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce 2022 celkem
 • Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny