Ženy a muži v Karlovarském kraji - 2018

 
Kód: 330231-19
Informační služby: tel: 353 114 525
E-mail: infoserviskv@czso.cz
Kontakt: Ing. Martina Soukupová
E-mail: martina.soukupova@czso.cz

Celá publikace v pdf (3,7 MB) PDF
Všechna data publikace (232 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky PDF
2. Vzdělání a vzdělávání PDF
3. Ekonomická aktivita PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Sociální zabezpečení PDF
6. Domácnosti a bydlení PDF
7. Volnočasové aktivity PDF
8. Kriminalita, závislosti, dopravní nehody PDF
9. Volby PDF
10. Dokumenty zaměřené na genderovou problematiku PDF
Tabulková část
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.