Demografická příručka - 2022

 
Kód: 130055-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Štěpánka Zvonková
E-mail: stepanka.zvonkova@czso.cz

Všechna data publikace (2,6 MB) ZIP
Metodické poznámky Word PDF

1. Území a obyvatelstvo
1-1 Rozloha území, počet obyvatel, hustota obyvatelstva a počet obcí podle krajů a okresů k 1. 1. 2022 Excel PDF
1-2 Obyvatelstvo na území Česka od 5.– 6. století Excel PDF
1-3 Přirozený pohyb obyvatel na historickém území Čech, Moravy a Slezska v letech 1785–1918 Excel PDF
1-4 Přirozený pohyb obyvatel na území Česka v letech 1870–1918 Excel PDF
1-5a Přirozený pohyb obyvatel na území Česka v letech 1919–2022 (absolutní údaje) Excel PDF
1-5b Přirozený pohyb obyvatel na území Česka v letech 1919–2022 (relativní údaje) Excel PDF
1-6 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v letech 1960–2022 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-7 Střední stavy obyvatel podle pohlaví v letech 1920–2022 Excel PDF
1-8 Koncové stavy obyvatel podle pohlaví v letech 1920–2022 Excel PDF
1-9 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin a pohlaví v letech 1920–2022 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-10 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v letech 1920–2022 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-11 Ženy ve věku 15–49 let podle jednotek věku v letech 1920–2022 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-12 Obyvatelstvo podle pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1869–2021 Excel PDF
1-13 Počet obcí a obyvatel v jednotlivých velikostních skupinách obcí podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2021 Excel PDF
1-14 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (pracovní síla) podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2021 Excel PDF
1-15 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel ve věku 15 a více let podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 Excel PDF
1-16 Obyvatelstvo podle národnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2021 Excel PDF
1-17 Obyvatelstvo podle národnosti a mateřského jazyka podle výsledků sčítání lidu v letech 1970, 1991, 2001, 2011 a 2021 Excel PDF
1-18 Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991, 2001, 2011 a 2021 Excel PDF
1-19 Obyvatelstvo podle roku narození podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 Excel PDF

2. Domy a byty
2-1 Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání lidu v letech 1970–2021 Excel PDF
2-2 Obydlené domy a byty podle druhu budovy podle výsledků sčítání lidu v letech 1961–2021 Excel PDF
2-3 Vybavení obydlených bytů podle výsledků sčítání lidu 1961–2021 Excel PDF

3. Rodiny a domácnosti
3-1 Domácnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1961–2021 (v tisících) Excel PDF
3-2 Hospodařící domácnosti podle počtu členů podle výsledků sčítání lidu v letech 1930–2021 Excel PDF
3-3 Rodinné domácnosti podle počtu dětí podle výsledků sčítání lidu 1961–2021 Excel PDF
3-4 Rodinný stav obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2021 Excel PDF
3-5 Muži podle rodinného stavu a pětiletých věkových skupinách v letech 1960–2022 (stav k 31.12.) Excel PDF
3-6 Ženy podle rodinného stavu a pětiletých věkových skupinách v letech 1960–2022 (stav k 31.12.) Excel PDF
3-7 Vdané ženy podle pětiletých věkových skupin podle výsledků sčítání lidu v letech 1930–2021 Excel PDF
3-8a Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 Excel PDF
3-8b Vdané ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 Excel PDF
3-8c Svobodné ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 Excel PDF
3-9a Ženy ve věku 15 a více let podle pětiletých věkových skupin a počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 (absolutní počty) Excel PDF
3-9b Ženy ve věku 15 a více let podle pětiletých věkových skupin a počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 (v %) Excel PDF
3-10a Vdané ženy ve věku 15 a více let podle pětiletých věkových skupin a počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 (absolutní počty) Excel PDF
3-10b Vdané ženy ve věku 15 a více let podle pětiletých věkových skupin a počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 (v %) Excel PDF
3-11a Svobodné ženy ve věku 15 a více let podle pětiletých věkových skupin a počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 (absolutní počty) Excel PDF
3-11b Svobodné ženy ve věku 15 a více let podle pětiletých věkových skupin a počtu živě narozených dětí podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2021 (v %) Excel PDF

4. Sňatky
4-1 Sňatky podle věku ženicha v letech 1950–2022 Excel PDF
4-2 Sňatky podle věku nevěsty v letech 1950–2022 Excel PDF
4-3 Sňatky podle věku svobodného ženicha v letech 1950–2022 Excel PDF
4-4 Sňatky podle věku svobodné nevěsty v letech 1950–2022 Excel PDF
4-5 Sňatky a bilance manželství v letech 1920–2022 Excel PDF
4-6 Redukované míry sňatečnosti mužů podle věku v letech 1950–2022 Excel PDF
4-7 Redukované míry sňatečnosti žen podle věku v letech 1950–2022 Excel PDF
4-8 Míry sňatečnosti žen ve věku 15–49 let v letech 1950–2022 Excel PDF
4-9 Sňatky podle rodinného stavu ženicha a nevěsty v letech 1950–2022 Excel PDF
4-10 Sňatky podle vzdělání snoubenců v letech 1976–2022 Excel PDF
4-11 Sňatky podle kalendářních měsíců v letech 1950–2022 Excel PDF

5. Rozvody
5-1 Rozvody podle věku muže v letech 1950–2022 Excel PDF
5-2 Rozvody podle věku ženy v letech 1950–2022 Excel PDF
5-3 Rozvody podle délky trvání manželství v letech 1950–2022 Excel PDF
5-4 Míry rozvodovosti podle délky trvání manželství v letech 1950–2022 Excel PDF
5-5 Rozvody podle vzdělání manželů v letech 1976–2022 Excel PDF
5-6 Rozvody podle počtu nezletilých dětí v letech 1957–2022 Excel PDF
5-7a Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v letech 1960–1969 Excel PDF
5-7b Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v letech 1970–1985 Excel PDF
5-7c Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v letech 1986–2021 Excel PDF
5-7d Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v roce 2022 Excel PDF

6. Narození
6-1a Narození podle vitality, pohlaví a rodinného stavu matky v letech 1950–2022 (absolutní údaje) Excel PDF
6-1b Narození podle vitality, pohlaví a rodinného stavu matky v letech 1950–2022 (relativní údaje) Excel PDF
6-2 Narození v manželství podle věku otce v letech 1950–2022 Excel PDF
6-3 Živě narozené děti podle věku matky v letech 1950–2022 Excel PDF
6-4 Živě narozené děti prvního pořadí podle věku matky v letech 1950–2022 Excel PDF
6-5 Živě narozené děti podle vzdělání matky v letech 1976–2022 Excel PDF
6-6 Živě narozené děti v manželství podle pořadí v letech 1950–2022 Excel PDF
6-7 Živě narozené děti mimo manželství podle pořadí v letech 1950–2022 Excel PDF
6-8 Živě narozené děti podle pořadí v letech 1950–2022 Excel PDF
6-9 Živě narozené děti podle kalendářních měsíců v letech 1950–2022 Excel PDF
6-10 Živě narození podle porodní hmotnosti v letech 1980–2022 Excel PDF
6-11 Míry plodnosti žen podle věku v letech 1950–2022 Excel PDF
6-12 Úhrnná plodnost podle pořadí a míry reprodukce v letech 1920–2022 Excel PDF
6-13 Ukončená těhotenství podle věku ženy v letech 1958–2022 Excel PDF
6-14 Míry ukončených těhotenství v letech 1958–2022 Excel PDF
6-15 Průměrný věk žen při narození dítěte v letech 1950–2022 Excel PDF
6-16 Porody vícerčat v letech 1950–2022 Excel PDF

7. Potraty
7-1 Základní údaje o potratech a ukazatele potratovosti v letech 1953–2022 Excel PDF
7-2 Potraty podle věku ženy v letech 1958–2022 Excel PDF
7-3 Potraty podle rodinného stavu ženy v letech 1960–2022 Excel PDF
7-4 Míry potratovosti podle věku ženy v letech 1958–2022 Excel PDF
7-5 Míry indukované potratovosti podle věku ženy v letech 1958–2022 Excel PDF
7-6 Míry samovolné potratovosti podle věku ženy v letech 1958–2022 Excel PDF
7-7 Umělá přerušení těhotenství na 100 narozených podle věku ženy v letech 1960–2022 Excel PDF
7-8 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu ženy v letech 1960–2022 Excel PDF

8. Zemřelí
8-1 Zemřelí podle pohlaví a věku v letech 1919–2022 Excel PDF
8-2 Míry úmrtnosti podle pohlaví a věku v letech 1920–2022 Excel PDF
8-3 Podíl zemřelých ve vyšších věkových skupinách podle pohlaví v letech 1930–2022 Excel PDF
8-4a Zemřelí podle příčiny smrti v letech 1949–1993 Excel PDF
8-4b Zemřelí podle příčiny smrti v letech 1994–2022 Excel PDF
8-5a Míry úmrtnosti podle příčiny smrti v letech 1949–1993 Excel PDF
8-5b Míry úmrtnosti podle příčiny smrti v letech 1994–2022 Excel PDF
8-6 Naděje dožití (střední délka života) podle pohlaví a věku v letech 1920–2022 Excel PDF
8-7 Zemřelí podle kalendářních měsíců v letech 1950–2022 Excel PDF
8-8 Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1945–2022 Excel PDF
8-9 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost v letech 1950–2022 Excel PDF

9. Migrace
9-1 Vnitřní stěhování podle typu stěhování v letech 1960–2022 Excel PDF
9-2 Zahraniční stěhování v letech 1950–2022 Excel PDF
9-3 Přistěhovalí ze zahraničí podle věku v letech 1954–2022 Excel PDF
9-4 Vystěhovalí do zahraničí podle věku v letech 1954–2022 Excel PDF
9-5 Saldo zahraničního stěhování podle věku v letech 1954–2022 Excel PDF
9-6 Přírůstky obyvatel v letech 1950–2022 Excel PDF

10. Regionální přehledy
10-1 Obyvatelstvo podle krajů a okresů podle výsledků sčítání lidu v letech 1890–2021 (přepočteno na územní stav k 26. 3. 2021) Excel PDF
10-2 Pohyb a věková struktura obyvatel v krajích a okresech v roce 2022 Excel PDF
10-3 Podíl (%) ženatých/vdaných ve věku 25–29 a 45–49 let a rozvedených ve věku 50–54 let v krajích a okresech podle výsledků sčítání lidu 2011 a 2021 Excel PDF
10-4 Obyvatelstvo podle národnosti v krajích a okresech podle výsledků sčítání lidu k 26. 3. 2021 Excel PDF
10-5 Obyvatelstvo podle náboženské víry v krajích a okresech podle výsledků sčítání lidu k 26. 3. 2021 Excel PDF
10-6 Úhrnná plodnost v krajích a okresech v letech 2001–2022 Excel PDF
10-7 Průměrný věk žen při narození 1. dítěte v krajích a okresech v letech 2001–2022 Excel PDF
10-8 Podíl (%) živě narozených dětí mimo manželství v krajích a okresech v letech 2001–2022 Excel PDF
10-9 Naděje dožití při narození (střední délka života) v krajích v letech 2001–2022 Excel PDF
10-10 Naděje dožití při narození (střední délka života) v okresech v letech 2001–2022 Excel PDF
10-11 Celkový přírůstek obyvatel v krajích a okresech v letech 1990–2022 Excel PDF
10-12 Přirozený přírůstek obyvatel v krajích a okresech v letech 1990–2022 Excel PDF
10-13 Migrační přírůstek obyvatel v krajích a okresech v letech 1990–2022 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.