Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí 2022

 

6. března 2023

Ve 4. čtvrtletí 2022 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, reálně však zaznamenala výrazný pokles o 8,0 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2022 činila v našem kraji 38 019 Kč, což je o 6,5 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (43 412 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 393 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (52 213 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 15,7 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2022 o 8,0 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 4. čtvrtletí 20212)

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 4. čtvrtletí 20212)

 1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Ve 4. čtvrtletí 2022 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 049,2 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 82,4 tis. zaměstnanců.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané) Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 4. čtvrtletí roku 2022 k mírnému meziročnímu poklesu v pěti krajích: Ústeckém (o 0,7 %), Olomouckém, Zlínském (shodně o 0,4 %), Moravskoslezském (o 0,2 %) a v Kraji Vysočina (o 0,1 %). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,3 %), vyšší nárůst byl i v Plzeňském kraji (o 1,7 %). V ostatních regionech rostly počty zaměstnanců do jednoho procenta, v Karlovarském kraji činil tento nárůst 0,3 %.

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané) Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V 1. až 4. čtvrtletí 2022 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji 35 093 Kč a byla o 1 914 Kč vyšší než v roce 2021. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 5,8 %, což bylo mírně pod republikovou hodnotou (6,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 15,1 %, reálně tak mzda v našem kraji doznala v roce 2022 pokles o 8,1 %.

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od počátku roku 2022 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 014,6 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,9 tis. zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2021 tak došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,5 %.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz