Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí 2023

 

5. března 2024


Ve 4. čtvrtletí 2023 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně však zaznamenala mírný pokles o 0,2 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2023 činila v našem kraji 40 559 Kč, což je o 7,4 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (46 013 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 454 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (55 039 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 7,6 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 o 0,2 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 4. čtvrtletí 20232)

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 4. čtvrtletí 20232)

 1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Ve 4. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 064,5 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,4 tis. zaměstnanců.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 4. čtvrtletí 2023 ve většině krajů k meziročnímu poklesu. Ten nejvýraznější, o 1,2 %, byl zaznamenán v Pardubickém kraji, následován krajem Olomouckým a Zlínským (shodně o 1,1 %). O celkové mírné zvýšení počtu zaměstnanců v ČR o 0,1 % se zásadně postaral nárůst v Hl. městě Praze (o 2,4 %), tento nárůst představoval 20,5 tis. nových pracovních míst. V dalších třech regionech rostly počty zaměstnanců do půl procenta. Karlovarský kraj byl jedním z deseti krajů, kde zaznamenal počet zaměstnanců meziroční pokles. V našem kraji činil tento pokles 0,7 %.

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V 1. až 4. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji 37 470 Kč a byla o 2 555 Kč vyšší než v roce 2022. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 7,3 %, což bylo mírně pod republikovou hodnotou (7,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 10,7 %, reálně tak mzda v našem kraji doznala v roce 2023 pokles o 3,1 %.

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od počátku roku 2023 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 035,8 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,3 tis. zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2022 tak došlo k poklesu  počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,2 %.

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí 2023
    (aktualita v pdf)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 20232)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 20232)