Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2023

 

4. září 2023

Ve 2. čtvrtletí 2023 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců oproti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně však zaznamenala pokles o 3,5 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se meziročně velmi mírně snížil.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023 činila v našem kraji 37 072 Kč, což je o 7,2 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (43 193 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 6 121 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (52 833 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 11,1 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2023 o 3,5 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hlavním městě Praze a Olomouckém kraji  třetí největší.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20232)

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 2023

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Ve 2. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 044,0 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,6 tis. zaměstnanců.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 2. čtvrtletí 2023 v naprosté většině krajů k meziročnímu poklesu. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 1,1 %). V našem kraji činil tento pokles (0,1 % společně s Jihomoravským a Středočeským krajem). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,7 %), vyšší nárůst byl i v Plzeňském kraji (o 1,2 %).

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V 1. pololetí 2023 průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Karlovarském kraji o 7,6 % oproti stejnému období minulého roku a dosáhla tak hodnoty 36 044 Kč.

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. pololetí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od počátku roku 2023 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 032,9 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,4 tis. zaměstnanců. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2022 tak došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,1 %.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20232)

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 2023

 

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
    (aktualita v pdf)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 20232)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 20232)