Nezaměstnanost v Kraji Vysočina v roce 2019 zůstávala pod republikovým průměrem

 

Na konci roku 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina 2,70 %, když ještě ke konci listopadu 2019 činil pouze 2,28 %. Proti roku 2018 bylo zaznamenáno snížení podílu o 0,32 bodu. V mezikrajském srovnání byl sedmý nejvyšší a proti republikovému průměru byl nižší o 0,17 bodu, přičemž nejnižší podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě vykazován v Praze (1,90 %). Naopak nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (4,44 %). Podíl nezaměstnaných v žádném okrese Vysočiny nepřesáhl čtyři procenta, nejvyšší byl na Třebíčsku, kde dosáhl úrovně 3,44 %.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2019
 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle krajů k 31. 12. 2019

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina a v ČR dle měsíců v %
V posledním měsíci roku v Kraji Vysočina přibylo v evidenci úřadu práce 1 341 nezaměstnaných osob, jejich počet se tak ke konci roku 2019 zvýšil na 9 642 osob. Celkově se ale v roce 2019 situace na trhu práce zlepšila, počet neumístěných uchazečů se na Vysočině meziročně snížil o více než 980 osob a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu poklesl o 0,32 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných se oproti roku 2018 snížil ve všech okresech kraje s výjimkou jihlavského (nárůst o 0,04 bodu). Největší úbytek byl zaznamenán v okrese Žďár nad Sázavou, a to o 0,66 procentního bodu.

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31.12.)
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle okresů v %

Mezi nezaměstnanými ke konci roku 2019 převažovali muži, kterých bylo 4 998, a na celkovém počtu osob bez práce se podíleli 51,8 %. Občanů se zdravotním postižením úřady registrovaly 1 643, což je 17,0 % z celkového počtu nezaměstnaných. Absolventů škol a mladistvých bylo registrováno 489 a na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podíleli 5,1 %.

Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly ke konci roku 2019 úřady práce v Kraji Vysočina celkem 4 501 uchazečům o zaměstnání, tedy více než dvěma pětinám osob vedených v evidenci.

Nabídka volných pracovních míst v Kraji Vysočina dosáhla k 31. 12. 2019 počtu 10 615, což bylo o 617 více než ke konci předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo tak připadlo v průměru 0,9 uchazeče. Pro občany se zdravotním postižením bylo k dispozici 495 volných pracovních míst a pro absolventy a mladistvé 3 097 míst.

Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Kraji Vysočina k 31.12.2019
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina podle pohlaví

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: 
vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 06