Nezaměstnanost v Kraji Vysočina koncem roku 2021 zůstávala pod republikovým průměrem

 

Na konci roku 2021 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina 2,99 %, když ještě ke konci listopadu 2021 činil 2,60 %. Proti roku 2020 bylo zaznamenáno snížení podílu o 0,32 bodu. V mezikrajském srovnání byl sedmý nejvyšší a za republikovým průměrem zůstal o 0,50 bodu. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl dlouhodobě vykazován v Praze, na konci roku 2021 se však hlavní město u tohoto ukazatele ocitlo až na třetím místě pomyslného pelotonu za Pardubickým a Zlínským krajem. Nejvyšší nezaměstnanost v posledních letech vykazuje Moravskoslezský kraj a nejinak tomu bylo i na konci roku 2021 (5,14 %). Hranici tří procent na Vysočině podíl nezaměstnaných překonal pouze na Třebíčsku (3,80 %) a Žďársku (3,24 %), tradičně nejnižší byl na Pelhřimovsku (1,77 %).

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2021

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle krajů k 31. 12. 2021

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina a v ČR dle měsíců v %

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

V posledním měsíci roku v Kraji Vysočina přibylo v evidenci úřadu práce pouze 170 nezaměstnaných osob, jejich počet se tak ke konci roku 2021 zvýšil na 10 413 osob. Poměrně příznivou situaci na trhu práce na Vysočině prozrazuje i pohled na meziroční vývoj. Ve srovnání s koncem roku 2020 se počet neumístěných uchazečů na Vysočině snížil o 1 030 osob a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu poklesl o 0,32 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných se oproti roku 2020 snížil ve všech okresech kraje. Největší pokles byl zaznamenán v okrese Jihlava, a to o 0,49 procentního bodu.

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31.12.)

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mezi nezaměstnanými ke konci roku 2021 nepatrně převažovaly ženy, kterých bylo 5 224 a na celkovém počtu osob bez práce se podílely 50,2 %. Občanů se zdravotním postižením úřady registrovaly 1 760, což je 16,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Absolventů škol a mladistvých bylo registrováno 1 173 a na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podíleli 11,3 %.

Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly ke konci roku 2021 úřady práce v Kraji Vysočina celkem 4 499 uchazečům o zaměstnání, tedy více než dvěma pětinám osob vedených v evidenci.

Nabídka volných pracovních míst v Kraji Vysočina dosáhla k 31. 12. 2021 počtu 10 713, což bylo o 1 066 více než ke konci předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo tak připadal v průměru jeden uchazeč. Pro občany se zdravotním postižením bylo k dispozici 607 volných pracovních míst a pro absolventy a mladistvé 3 405 míst.


 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina podle pohlaví

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062