Nezaměstnanost v Kraji Vysočina ke konci roku 2013 vzrostla

 

Počínaje lednem 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí nahradilo míru nezaměstnanosti novým ukazatelem pod názvem podíl nezaměstnaných osob, který srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k počtu obyvatel ve stejné věkové kategorii. Dosavadní míra nezaměstnanosti poměřovala uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Na konci roku 2013 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina 8,05 %, když ještě ke konci listopadu 2013 činil pouze 7,11 %. V mezikrajském srovnání byl sedmý nejnižší a proti republikovému průměru byl nižší o 0,12 bodu, přičemž nejnižší podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě vykazován v Praze (5,14 %), naopak nejhorší situace je v Ústeckém kraji (11,47 %) Podíl nezaměstnaných osob vyšší než 10 % byl z okresů Vysočiny zaznamenán pouze v Třebíči, a to 10,49 %.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2013

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle krajů k 31. 12. 2013
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina a v ČR dle měsíců

Nezaměstnaných lidí v Kraji Vysočina, které evidují úřady práce, v prosinci 2013 přibylo 3 064 a jejich počet se tak ke konci roku 2013 zvýšil na 28 304 osob. Proti stejnému období loňského roku došlo ke zhoršení situace na trhu práce, počet neumístěných uchazečů se meziročně zvýšil o více jak 1 300 osob a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu vzrostl o 0,42 procentního bodu. V okresech Vysočiny se podíl nezaměstnaných proti minulému roku zvýšil ve všech okresech s výjimkou jihlavského. Největší nárůst je zaznamenán v okrese Žďár nad Sázavou, a to o 0,74 procentního bodu.

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.)

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle okresů v %
Mezi nezaměstnanými převažovali ke konci roku 2013 muži, kterých bylo 14 505, a na celkovém počtu osob bez práce se podíleli 51,2 %. Občanů se zdravotním postižením úřady registrovaly 3 749, což je 13,2% z celkového počtu nezaměstnaných. Absolventů škol a mladistvých bylo registrováno 2 431 a na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podílí 8,6 %.

Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly ke konci roku 2013 úřady práce v Kraji Vysočina celkem 7 125 uchazečům o zaměstnání, tedy více než jedné čtvrtině ze všech osob vedených v evidenci.

Nabídka volných pracovních míst představovala k 31. 12. 2013 v Kraji Vysočina 1 203 volných pracovních míst, což bylo o 539 více než ke konci loňského roku. Na jedno volné pracovní místo tak připadlo v průměru 23,5 uchazeče. Pro občany se zdravotním postižením bylo k dispozici 241 volných pracovních míst a pro absolventy a mladistvé 423 míst.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina v členění na muže a ženy

Více informací naleznete na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat

  • T1_nez_kraje.xls
  • T2_nez_okresy.xls