Nezaměstnanost v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018 byla pod republikovým průměrem

 

Na konci roku 2018 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina 3,02 %, když ještě ke konci listopadu 2018 činil pouze 2,63 %. Proti roku 2017 bylo zaznamenáno snížení podílu o 0,78 bodu. V mezikrajském srovnání byl šestý nejvyšší a proti republikovému průměru byl nižší o 0,05 bodu, přičemž nejnižší podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě vykazován v Praze (1,93 %). Naopak nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (4,65 %). Podíl nezaměstnaných v žádném okrese Vysočiny nepřesáhl čtyři procenta, nejvyšší byl na Třebíčsku, kde dosáhl úrovně 3,78 %.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2018
 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle krajů k 31. 12. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina a v ČR dle měsíců v %

V posledním měsíci roku v Kraji Vysočina přibylo v evidenci úřadu práce 1 338 nezaměstnaných osob, jejich počet se tak ke konci roku 2018 zvýšil na 10 628 osob. Celkově se ale v roce 2018 situace na trhu práce zlepšila, počet neumístěných uchazečů se na Vysočině meziročně snížil o více než 2 300 osob a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu poklesl o 0,78 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných se oproti roku 2017 snížil ve všech okresech kraje. Největší úbytek byl zaznamenán v okrese Třebíč, a to o 1,08 procentního bodu.

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31.12.)
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle okresů v %

Mezi nezaměstnanými ke konci roku 2018 mírně převažovali muži, kterých bylo 5 383, a na celkovém počtu osob bez práce se podíleli 50,6 %. Občanů se zdravotním postižením úřady registrovaly 2 034, což je 19,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Absolventů škol a mladistvých bylo registrováno 514 a na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podíleli 4,8 %.

Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly ke konci roku 2018 úřady práce v Kraji Vysočina celkem 4 792 uchazečům o zaměstnání, tedy více než dvěma pětinám osob vedených v evidenci.

Nabídka volných pracovních míst v Kraji Vysočina dosáhla k 31. 12. 2018 počtu 9 998, což bylo o 2 523 více než ke konci předchozího roku. Na jedno volné pracovní místo tak připadlo v průměru 1,1 uchazeče. Pro občany se zdravotním postižením bylo k dispozici 476 volných pracovních míst a pro absolventy a mladistvé 3 358 míst.

Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Kraji Vysočina k 31.12.2018
 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Kraji Vysočina podle pohlaví
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062

  • Více informací:
  • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018 byla pod republikovým průměrem (pdf)