Míra nezaměstnanosti v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

 

Míra registrované nezaměstnanosti v Kraji Vysočina se ke konci roku 2012 zvýšila na 10,23 %, když ještě ke konci listopadu 2012 činila pouze 8,95 %. V mezikrajském srovnání byla osmá nejvyšší a proti republikovému průměru byla vyšší o 0,87 bodu, přičemž nejnižší míra registrované nezaměstnanosti je dlouhodobě vykazována v Praze. Míra nezaměstnanosti vyšší než 10 % byla z okresů Vysočiny zaznamenána v Havlíčkově Brodě (10,06 %), Žďáru nad Sázavou (10,62 %) a v Třebíči (13,40 %).

Míra nezaměstnanosti a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2012

Míra registrované nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2012

Míra registrované nezaměstnanosti v Kraji Vysočina a v ČR dle měsíců

Nezaměstnaných lidí v Kraji Vysočina, které evidují úřady práce, v prosinci 2012 přibylo 3 313 a jejich počet se tak ke konci roku 2012 zvýšil celkem na 26 963 osob. Proti stejnému období loňského roku došlo ke zhoršení situace na trhu práce, počet neumístěných uchazečů se zvýšil o více jak 1 300 osob a míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,79 procentního bodu. Z okresů Vysočiny se míra nezaměstnanosti proti minulému roku zvýšila u všech okresů, nejvíce však v okrese Havlíčkův Brod, a to o 1,12 procentního bodu.

Uchazeči o zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa (stav k 31. 12. 2012)

Míra registrované nezaměstnanosti v %

Mezi nezaměstnanými převažovali ke konci roku 2012 muži, kterých bylo 13 703, a na celkovém počtu osob bez práce se podíleli 50,8 %. Občanů se zdravotním postižením úřady registrovaly 3 683, což je 13,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Absolventů škol a mladistvých bylo registrováno 2 308 a na celkovém počtu nezaměstnaných se tak podílí 8,6 %.

Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly ke konci roku 2012 úřady práce v Kraji Vysočina celkem 6 723 uchazečům o zaměstnání, tedy téměř jedné čtvrtině ze všech osob vedených v evidenci.

Nabídka volných pracovních míst představovala k 31. 12. 2012 v Kraji Vysočina 664 volných pracovních míst, což bylo o 257 méně než ke konci loňského roku. Na jedno volné pracovní místo tak připadlo v průměru 40,6 uchazeče. Pro občany se zdravotním postižením bylo k dispozici 60 volných pracovních míst a pro absolventy 134 míst.

Uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnnanosti a volná pracovní místa v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

Počínaje lednem 2013 ministerstvo práce a sociálních věcí již nebude vykazovat míru registrované nezaměstnanosti. Bude nahrazena novým ukazatelem s názvem podíl nezaměstnaných osob, který srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. V posledním čtvrtletí roku 2012 MPSV zveřejňovalo data podle stávající i nové metodiky, od ledna 2013 již přejde na zveřejňování údajů pouze podle nového výpočtu.

Na konci prosince 2012 tento nový ukazatel – podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu dosáhl za ČR hodnoty 7,37 % a za Vysočinu 7,63. Nejmenší podíl v kraji byl v okrese Pelhřimov – 5,25 % a nejvyšší v okrese Třebíč, a to 9,82.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu a míra nezaměstnanosti v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012

Více informací naleznete na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat