Širší aspekty vývoje průmyslu v ČR i EU z pohledu trhu práce

 
Kód: 320329-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Bc. Jiří Kamenický
E-mail: jiri.kamenicky@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Celá publikace Word PDF
1. Shrnutí Word PDF
2. Role průmyslu v ekonomice Word PDF
3. Zaměstnanost, mzdy, produktivita Word PDF

3.1 Zaměstnanost v tuzemském průmyslu

3.2 Mzdy a jejich diferenciace v tuzemském průmyslu

3.3 Produktivita práce a pracovní náklady v tuzemském průmyslu

3.4 Průmysl na pracovním trhu v evropských státech


Zveřejněno dne: 28.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.