Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010

 
Kód: e-5013-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Vítězslav Ondruš CSc.
E-mail: vitezslav.ondrus@czso.cz


Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.