Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Celková spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2022 podle předběžných výsledků meziročně klesla o 16,2 %. Nejvýrazněji, a to o 21,5 %, klesla spotřeba plynu v domácnostech.

Téměř 378 tis. zákazníků v Jihomoravském kraji v roce 2022 spotřebovalo 941,5 mil. m3 zemního plynu. Největšími odběrateli plynu v kraji byli velkoodběratelé (v roce 2021 to byly domácnosti). Na konci roku 2022 bylo v Jihomoravském kraji celkem 193 velkoodběratelů, odebrali 362,6 mil. m3 plynu, což představovalo 38,5 % krajské spotřeby. Druhým největším spotřebitelem plynu byly domácnosti. Celkem 352,6 tis. domácností spotřebovalo 333,7 mil. m3 plynu, tedy 35,4 % krajské spotřeby.

Celková spotřeba plynu proti roku 2021 klesla o 181,9 mil. m3, tj. o 16,2 %. Meziroční pokles spotřeby byl zaznamenán u všech kategorií odběratelů. Nejvýrazněji klesla spotřeba plynu v domácnostech, a to o 21,5 %. Druhý nejvýraznější pokles spotřeby plynu byl zjištěn u středních odběratelů, kteří se na krajské spotřebě plynu podíleli 10,4 %, a to o 16,4 %. O 13,2 % klesla spotřeba plynu maloodběratelům - tato kategorie odběratelů se na krajské spotřebě plynu podílela 14,3 %. Spotřeba zemního plynu velkoodběratelů klesla o 12,0 %, nejmenší snížení spotřeby plynu (o 8,0 %) bylo vykázáno u plnících stanic CNG, které se však na krajské spotřebě podílely jen 1,4 %.

Na jednoho zákazníka (bez dalšího rozlišení kategorie) v roce 2022 připadla spotřeba 2 494 m3 plynu, což bylo o 442 m3 (tj. o 15,1 %) méně než v roce 2021.

Tab. 1 Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřad
Tab. 1 Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji

Jedna jihomoravská domácnost v roce 2022 spotřebovala v průměru 946 m3 plynu, proti roku 2021 to bylo o 244 m3 méně (tj. meziroční pokles o 20,5 %). Za nižší spotřebou lze vidět i vliv teplejšího počasí v zimních měsících, průměrná teplota za celý rok 2022 vzrostla o 1,6 °C na 11,2 °C. Nejnižší průměrná spotřeba plynu v jihomoravské domácnosti v průběhu posledních 12 let byla vykázána v roce 2014 (922 m3), naopak nejvyšší v roce 2021 (1 190 m3).

Značná část zemního plynu je využívána k vytápění a ohřevu teplé vody, a to nejen v domácnostech, ale i u ostatních odběratelů. Z tohoto faktu vyplývá výrazná sezónnost spotřeby. V domácnostech na zimní měsíce (resp. na leden, únor a prosinec) připadla téměř polovina roční spotřeby plynu (49,9 %), u velkoodběratelů to bylo 36,0 % ročního objemu. Naproti tomu v letních měsících (červen, červenec, srpen) domácnosti spotřebovaly pouze 5,8 % roční spotřeby (14,2 % velkoodběratelé). Graf 2 ukazuje, jak se vzrůstající či klesající teplotou, zejména u domácností, klesá či roste spotřeba zemního plynu v jednotlivých měsících roku 2022.

Graf 1 Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřad
Graf 1 Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Jihomoravském kraji

Graf 2 Spotřeba plynu v Jihomoravském kraji podle jednotlivých měsíců roku 2022
Pramen: Energetický regulační úřad
Graf 2 Spotřeba plynu v Jihomoravském kraji podle jednotlivých měsíců roku 2022

 

Poznámka:
Informace o provozu plynárenské soustavy v krajském členění zveřejňuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Údaje za rok 2022 jsou součtem dat z jednotlivých čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR a jsou tedy předběžné.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172