Bytová výstavba ve Zlínském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330252-21
Informační služby: tel: 577 004 931
E-mail: infoservis-zl@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Stryjová
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace v pdf (20,8 MB) PDF
Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba ve Zlínském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba ve Zlínském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby ve Zlínském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí ve Zlínském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.