Vinice v Ústeckém kraji v roce 2020

 

V roce 2020 pěstovalo v Ústeckém kraji vinnou révu 49 subjektů na celkové rozloze 324,8 ha. Nejvíce se v našem kraji pěstovaly odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké, Rulandské modré a Rulandské šedé.

Strukturální šetření vinice 2020 bylo provedeno ve všech státech EU s minimální výměrou 500 ha vinic. První šetření proběhlo v roce 2015, šetření v roce 2020 je druhé v pořadí. Vzhledem k tomu, že v ČR je pěstování vinné révy významněji rozšířeno pouze ve čtyřech regionech, a to ve Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském a Zlínském kraji, je následující text věnován porovnání těchto regionů.

V roce 2020 se v České republice věnovalo pěstování vinné révy 16 541 subjektů, z toho 96,6 % těchto subjektů sídlilo v Jihomoravském kraji. V Ústeckém kraji bylo vloni 49 subjektů pěstujících vinnou révu, což bylo 0,3 % všech pěstitelů vinné révy v ČR. V porovnání s rokem 2015 počty pěstitelů vinné révy poklesly v Jihomoravském (-1 647 subjektů), Zlínském (-32) a Ústeckém kraji (-6). Ve Středočeském kraji jejich počet stagnoval.

Z pohledu celkové rozlohy vinic se nejvíce vinic nachází v Jihomoravském kraji, jejich celková rozloha činila v roce 16 957,3 ha, tj. 93,7 % rozlohy vinic v ČR (18 099,4 ha). Na pomyslném druhém místě se umístil Zlínský kraj s celkovou výměrou vinic o rozloze 459,3 ha, následován Středočeským krajem s celkovou výměrou 331,8 ha. Ze čtyř sledovaných regionů měl nejmenší celkovou výměru vinic Ústecký kraj (324,8 ha), jehož podíl na celkové výměře vinic v ČR činil 1,8 %.

Na 1 vinaře v ČR připadalo v roce 2020 v průměru 1,1 ha vinic, stejné hodnoty bylo dosaženo v rámci Jihomoravského i Zlínského kraje. Ve Středočeském kraji obhospodařoval 1 vinař v průměru 4,5 ha vinic, v Ústeckém kraji to bylo 6,6 ha.

Z pohledu jednotlivých odrůd jsou nejvíce pěstovány odrůdy bílé, jejich podíl celorepublikově činil 60,6 %, z pohledu jednotlivých regionů se bílé odrůdy nejvíce pěstovaly ve Zlínském kraji (68,1 %), nejméně pak ve Středočeském kraji (52,2 %). Modré odrůdy byly v ČR pěstovány na 28,2 % výměry vinic, nejvyšší podíl vinic s modrými odrůdami byl ve Středočeském kraji (34,6 %), nejmenší podíl se pěstoval ve Zlínském kraji (22,0 %). Podíl ostatních odrůd, do kterých jsou zahrnuty například odrůdy Rulandské šedé či Tramín červený, tvořil celorepublikově 11,1 % a v jednotlivých regionech se pohyboval od 9,9 % ve Zlínském kraji do 14,2 % v Ústeckém kraji.

Vinice dle pěstované odrůdy v roce 2020

 

Z bílých odrůd bylo z pohledu celkové výměry celorepublikově nejčastěji pěstováno Veltlínské zelené (9,0 %), Müller Thurgau (7,8 %) a Ryzlink rýnský (7,5 %). Mezi modrými odrůdami převládala Frankovka (5,7 %), Svatovavřinecké (5,4 %) a Zweigeltrebe (4,1 %). Rulandské šedé a Tramín červený, které jsou zařazeny do kategorie ostatních odrůd, zaujímaly celorepublikově 5,6 resp. 3,9 % celkové výměry vinic.

V Ústeckém kraji se co do výměry plochy vinic nejčastěji pěstovalo z bílých odrůd Müller Thurgau (23,7 %), Ryzlink rýnský (9,6 %) a Rulandské bílé (5,3 %). Z modrých odrůd dominovaly Svatovavřinecké (11,1 %), Rulandské modré (10,3 %) a Modrý Portugal (5,4 %). Ostatní odrůdy, zastoupené převážně odrůdami Rulandské šedé a Tramín červený, zaujímaly 8,1 resp. 4,8 % celkové výměry vinic Ústeckého kraje.

Vinice podle stáří výsadby ve vybraných krajích v roce 2020

 

Z grafu výše je patrná struktura vinic dle stáří výsadby. Největšího podílu vinic jak celorepublikově, tak ve většině sledovaných krajů, tvořily vinice vysazené v období před 10 až 29 lety. Výjimkou je Ústecký kraj, kde bylo 49,9 % vinic vysazeno před 30 a více lety.

 

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106