Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023

 

Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 2. čtvrtletí 2023 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 8,3 %, reálně však poklesla o 2,5 %. Mírný meziroční pokles zaznamenal i počet zaměstnanců, a to o 0,6 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji činila ve 2. čtvrtletí roku 2023 v přepočtu na plně zaměstnané osoby 39 589 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2022 se zvýšila o 3 020 Kč, navýšení v korunách bylo mezi kraji třetí nejvyšší po Středočeském kraji a Praze, v procentech bylo druhé nejvyšší po Středočeském kraji. Proti průměru republiky bylo tempo růstu mzdy v Ústeckém kraji vyšší o 0,6 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 3 604 Kč (o 8,3 %). Za mzdou v hlavním městě Praze, která je dlouhodobě nejvyšší, zaostávala průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 13 244 Kč, tj. o 25,1 %.

Navýšení spotřebitelských cen[1] ve 2. čtvrtletí letošního roku na hodnotu 11,1 %, vedlo k reálnému poklesu mzdy jak v celé České republice (o 3,1 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé 2. čtvrtletí poklesla o 2,5 %. Snížení reálné mzdy v relativním vyjádření bylo v Ústeckém kraji mezi kraji druhé nejnižší. Nejvíce poklesla reálná mzda v hlavním městě Praze.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 2. čtvrtletí letošního roku ve většině krajů k meziročnímu poklesu s výjimkou Prahy, Plzeňského a Královéhradeckého kraje, kde se počet zaměstnanců buď zvýšil, nebo v případě Královéhradeckého kraje stagnoval. Subjekty s pracovištěm na území Ústeckého kraje zaměstnávaly v období dubna až června celkem 239,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 1,5 tis. osob, tj. o 0,6 %. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 2. čtvrtletí letošního roku podílel 5,9 %.

Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Za první pololetí roku 2023 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 8,8 %. Počet zaměstnanců se ve většině krajů včetně Ústeckého snížil.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla za 1. až 2. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 38 773 Kč, což představuje meziroční nárůst o 3 138 Kč. Nejvyšší průměrná měsíční mzda zjištěná v hlavním městě Praze převyšovala částku v Ústeckém kraji o 14 122 Kč, tj. o 26,7 %. Republiková mzda byla vyšší o 3 476 Kč (o 8,2 %).

V kraji bylo zaměstnáno v přepočtu na plně zaměstnané celkem 239,1 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo pokles o 1,3 tis. osob., tj. o 0,5 %.

Průměrná měsíční mzda a meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji za posledních třináct let ukazuje následující graf.

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 až 2023  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

    • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 (aktualita v pdf)
  • Mzdy_tab_1.xlsx
  • Mzdy_tab_2.xlsx
  • Stručná informace - Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 2. čtvrtletí 2023