Pracovníci KS ČSÚ v Ústí nad Labem pověření organizací a zpracováním výsledků voleb

 

Kontakty
Jméno
Telefon
E-mail
 Krajský gestor voleb Ing. Roman Bechtold
605 589 827
 roman.bechtold@czso.cz
Zástupce krajského gestora voleb pro metodiku a organizaci Ing. Monika Raušerová
731 439 259
 monika.rauserova@czso.cz
Zástupce krajského gestora pro techniku a programové vybavení Libor Michálek
605 589 687
 libor.michalek@czso.cz
 Okresní gestoři
   Děčín Bc. Miloslava Barčová
731 622 018
 miloslava.barcova@czso.cz
   Chomutov Šárka Mrišová
737 280 433
 sarka.mrisova@czso.cz
   Litoměřice Ing. Jana Kopecká
736 509 973
 jana.kopecka@czso.cz
   Louny Ing. Růžena Funková
605 452 027
 ruzena.funkova@czso.cz
   Most Eva Pařížská
737 280 855
 eva.parizska@czso.cz
   Teplice Vladimíra Benáková
731 622 019
 vladimira.benakova@czso.cz
   Ústí nad Labem Luděk Pasecký
736 509 010
 ludek.pasecky@czso.cz