Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji od roku 2005

 

(po kliknutí na sloupce se zobrazí graf za jednotlivé okresy Ústeckého kraje)
 
FusionCharts XT se zobrazi zde!