Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. říjnu 2016

 

Pokles nezaměstnanosti v Ústeckém kraji pokračoval i v měsíci říjnu; i přesto zde však podíl nezaměstnaných osob byl stále nejvyšší v rámci České republiky.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) byl ke konci října za celou ČR 4,97 % a za Ústecký kraj 7,82 %. U mužů byla krajská hodnota oproti celostátní vyšší o 3,07 procentního bodu, u žen pak byla vyšší o 2,65 procentního bodu (p.b.). Podíl nezaměstnaných žen byl v kraji o 1,15 p.b. nižší než podíl mužů.

Ústecký kraj je v rámci mezikrajového srovnání nezaměstnaností postižen dlouhodobě a nejvíce. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v říjnu 2016 v Plzeňském kraji (3,38 %) a následně v kraji Pardubickém, Královéhradeckém a v Hlavním městě Praze (shodně 3,57 %).

Mezi okresy kraje byl k 31. 10. 2016 nejnižší podíl nezaměstnaných na Litoměřicku 5,97 %, nejvyšší pak na Mostecku 10,40 %. Za uplynulý měsíc poklesl podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl během měsíce října zaznamenán na Ústecku a Chomutovsku.

 Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. říjnu 2016

 

Ke konci října bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 44 742 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 42 531. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 344 osob, největší pokles byl zaznamenán v okresech Ústí nad Labem (o 325 osob) a Chomutov (o 255 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno v říjnu letošního roku 4 428 osob, z jejich evidence naopak odešlo 5 772 uchazečů.

Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci října 7 944 (tj. o 49 méně než na konci září); na jedno volné pracovní místo tak připadalo 5,6 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy přetrvává v okrese Louny (3,5 uchazečů) a v okrese Teplice se čtyřmi uchazeči na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace je pak v okrese Ústí nad Labem, kde připadá na 1 volné pracovní místo 10,4 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*
 

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • ULK_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_uchazeci.xlsx
  • ULK_volna mista.xlsx