Cizinci v Ústeckém kraji podle státní příslušnosti od roku 2004

 

(po kliknutí na sloupce se zobrazí graf za jednotlivé okresy Ústeckého kraje k 31. 12. daného roku)
 
FusionCharts XT se zobrazi zde!